Rodzaje szkoleń:

Classroom   =   Stacjonarne
Live Web   =   Live Web
e-Learning   =   e-Learning

Znajdź kurs

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
Zarządzanie modelami w SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Zarządzanie modelami analitycznymi w SAS Model Manager 14.2 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Zarządzanie danymi w Hadoop za pomocą Hive, Pig i SAS 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Zaawansowane uczenie maszynowe z wykorzystaniem Model Studio 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Zaawansowane modelowanie predykcyjne w SAS Enterprise Miner 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Zaawansowana analityka w świecie Big Data Business Knowledge Series 4 ekspert e-Learning
Wysokowydajne przetwarzanie danych z użyciem SAS DS2 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Wysokowydajne przetwarzanie danych z CASL w SAS Viya New 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Wykorzystanie technologii Hadoop w SASie 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Wykorzystanie możliwości QKB w technologiach SAS 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Wskazówki dotyczące wydajności wykorzystania baz danych w SAS New 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Wprowadzenie do SAS Viya 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Wprowadzenie do SAS 1 podstawowy Live Web Classroom
Wprowadzenie do pojęć statystycznych w SAS Studio 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Wprowadzenie do pojęć statystycznych w SAS Enterprise Guide New 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Wprowadzenie do modułu SAS/ACCESS Interface to Teradata 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Wprowadzenia do metod statystycznych Data Science 3 zaawansowany Classroom e-Learning
Wizualizacja danych z użyciem SAS ODS Graphics 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Warsztaty SAS 0 brak poziomu Classroom
Visual Data Mining i Machine Learning w SAS Visual Analytics 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Using SAS to Put Open Source Models into Production 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Using SAS Tools for Profitability Performance Management 3 zaawansowany e-Learning
Using SAS Size Profiling 2 średnio zaawansowany e-Learning
Using SAS Pack Optimization 2 średnio zaawansowany e-Learning
Using SAS Forecast Server Procedures 3 zaawansowany Live Web Classroom
Uczenie maszynowe pod nadzorem z wykorzystaniem SAS Studio w SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Uczenie głębokie z wykorzystaniem oprogramowania SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Tworzenie własnych węzłów w SAS Studio Analyst New 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
The Magic of Compelling Reports and Visualizations with SAS 0 brak poziomu Live Web Classroom e-Learning
Testowanie stacjonarności i inne tematy dotyczące szeregów czasowych Business Knowledge Series 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Survival Data Mining: A Programming Approach 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Summer Fast Track: SAS Base Programming 1 podstawowy Live Web Classroom
Summer Fast Track: SAS Advanced Programming 3 zaawansowany Live Web Classroom
Summer Fast Track: Accessible Analytics 1 podstawowy Live Web Classroom
Statystyki wielowymiarowe do zrozumienia złożonych danych 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Statystyka 2: analiza wariancji i regresja 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Statystyka 1: wprowadzenie do analizy wariancji, regresji i regresji logistycznej Free e-learning 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
State Space Modeling Essentials Using the SSM Procedure in SAS/ETS 4 ekspert Live Web Classroom
SAS Workflow Studio and Workflow Services 9.4 New 3 zaawansowany e-Learning
SAS Viya Operations 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya and R Integration for Machine Learning 3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya and Python Integration Fundamentals 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya and Python Integration for Machine Learning 3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya: Uczenie maszynowe z wykorzystaniem Model Studio 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: programowanie 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: podstawy sieci neuronowych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: Overview for Beginners and SAS9 Users 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya: integracja z Python-em 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Text Analytics w SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Statistics (SAS Viya): interaktywna budowa modeli predykcyjnych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Investigator: przegląd i analiza 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Investigator: Building the Interface 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics for SAS Viya: Fast Track 1 podstawowy Classroom
SAS Visual Analytics for SAS 9: Administering a Distributed Deployment 3 zaawansowany e-Learning
SAS Visual Analytics 2 for SAS9: Advanced 4 ekspert e-Learning
SAS Visual Analytics 2: tematy zaawansowane 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: podstawy 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics 1 for SAS9: Basics 1 podstawowy Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics (SAS 9): kompendium wiedzy 3 zaawansowany Classroom
SAS Visual Analytics (SAS 9): eksploracja danych i budowa raportów 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Analytics: Przejście z SAS 9 do SAS Viya 1 podstawowy e-Learning
SAS Strategy Management: Building and Managing a Scorecard Strategy 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS SQL: metody i mechanizmy 3 zaawansowany Classroom
SAS Risk Stratum: Data Preparation, Configuration, and Administration 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: tworzenie kampanii marketingowych 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: definiowanie zasobów dla kampanii marketingowych 2 średnio zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Programming for R Users Free e-learning 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Model Implementation Platform: przegląd rozwiązania 3 zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Mentoring Services 0 brak poziomu Classroom
SAS Marketing Optimization: maksymalizacja efektywności kampanii 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Marketing Automation: zaawansowana budowa kampanii marketingowych 3 zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Marketing Automation: tworzenie i uruchamianie kampanii typu "outbound" 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Marketing Automation: definiowanie zasobów dla kampanii marketingowych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Learning Conference 2021 - Americas 0 brak poziomu Live Web Classroom
SAS Infrastructure for Risk Management: Solution Overview 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Fraud Management Overview 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Federation Server: dostęp i wirtualizacja danych firmowych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Event Stream Processing: podstawy 1 podstawowy Classroom e-Learning
SAS Enterprise Miner Integracja z językami Open Source 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Enterprise Guide dla programistów SAS 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide 2: tematy zaawansowane 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide 1: budowa zapytań i raportowanie 1 podstawowy Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide: analiza wariancji, regresja i regresja logistyczna 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Demand-Driven Planning and Optimization 5.2: Solution Orientation 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Data Integration Studio: kompendium wiedzy 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Data Governance: podstawy 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Contextual Analysis: budowa modeli 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Collaborative Planning Workbench 5.2: Using the Solution 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Business Intelligence Reporting: Fast Track 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS® Compliance Solutions: Overview 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS/GRAPH: Podstawy 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Rozszerzenie funkcjonalności SAS Enterprise Miner o własne węzły 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Retail Capability Academy 0 brak poziomu Live Web Classroom
Raportowanie w SAS Enterprise Guide i SAS Add-In for Microsoft Office 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Przygotowanie do egzaminu: SAS 9.4 Base Programming Performance-Based Exam 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Przygotowanie danych w SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Przetwarzanie w środowisku SAS Grid dla programistów 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Przetwarzanie tekstu przy użyciu SAS 4GL 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Programowanie w SAS za pomocą platformy SAS Grid Manager 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS część 3: tematy zaawansowane 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS część 2: techniki przetwarzania danych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS część 1: podstawy Free e-learning New 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS/IML 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS: kompendium wiedzy do egzaminu SAS Base Programming 0 brak poziomu Classroom Live Web Classroom
Prognozowanie z użyciem rozwiązania SAS Forecast Server 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Prognozowanie z użyciem Model Studio w SAS Viya 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Processing Database and PC File Data with SAS/ACCESS Software 3 zaawansowany Live Web Classroom
Procedury raportujące: raporty tabelaryczne 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Probability Surveys 1: Design, Descriptive Statistics, and Analysis 4 ekspert Live Web Classroom
Predictive Modeling Using JMP Pro 4 ekspert Live Web Classroom
Praktyczne metody klasteryzacji 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Praca z SAS Viya Jobs New 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Praca z danymi ORACLE w SASie 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Praca z aplikacją SAS Data Loader for Hadoop 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom e-Learning
Praca w SAS Studio dla programistów 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Praca w SAS Enterprise Guide 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Podstawy SAS Studio w pakiecie SAS Analytics Pro New 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Podstawy programowania w języku SQL 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Podstawy modelowania szeregów czasowych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Optimization Concepts for Data Science and Artificial Intelligence 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Obsługa SAS Demand-Driven Forecasting 2 średnio zaawansowany Classroom
Network Analysis and Network Optimization in SAS Viya 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Multilevel Modeling of Hierarchical and Longitudinal Data Using SAS 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Modelowanie zmiennych dyskretnych w SAS 3 zaawansowany e-Learning
Modelowanie sieci neuronowych 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Modelowanie predykcyjne z użyciem regresji logistycznej 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Modelowanie kosztów z wykorzystaniem SAS Cost and Profitability Management 8.1 2 średnio zaawansowany e-Learning
Modelowanie drzew decyzyjnych 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Modele oparte o drzewa decyzyjne w SAS Viya 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Kompendium wiedzy: DataFlux Data Management Studio 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
JMP Software: Statistical Process Control 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Reliability Analysis for Non-repairable Systems 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Designing and Building a Complete JMP Script 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Classic Design of Experiments 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
JMP Software: Analyzing and Modeling Multidimensional Data 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Analysis of Dose-Response Curves 4 ekspert Live Web Classroom
JMP Pro Software: Exploring and Analyzing Patterns in Text Data 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Pro: Analyzing Curves and Profiles Using the Functional Data Explorer 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP® Software: Introduction to the JMP® Scripting Language 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
JMP® Software: A Case Study Approach to Data Exploration 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Język makr: tematy zaawansowane 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Język makr: podstawy 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Introduction to Data Science 1 podstawowy Live Web Classroom
Instant Applications Using JMP Application Builder 2 średnio zaawansowany e-Learning
Fraud Detection Using Descriptive, Predictive, and Social Network Analytics Business Knowledge Series 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Forecasting Using SAS Software: A Programming Approach 4 ekspert Live Web Classroom
Feature Engineering and Data Preparation for Analytics 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Essential Functions of SAS Intelligent Decisioning (5.x) 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Essential Functions of SAS Intelligent Decisioning 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Essential Data Analysis Using SAS Studio Tasks: A Point-and-Click Approach 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
Developing Applications with SAS/AF Software 3 zaawansowany e-Learning
DataFlux Data Management Studio: tworzenie nowych typów danych w QKB 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
DataFlux Data Management Studio: Quality Knowledge Base 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Credit Scorecard Development and Implementation 4 ekspert Live Web Classroom
Credit Risk Modeling Business Knowledge Series 3 zaawansowany e-Learning
Creating Reports and Graphs with SAS Enterprise Guide 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Creating Business Intelligence for Your Organization: Fast Track 4 ekspert e-Learning
Budowa przepływów w SAS Studio na SAS Viya New 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom e-Learning
Budowa procesów gotowych w SAS: tematy zaawansowane 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Budowa procesów ETL: część 2 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Budowa procesów ETL: część 1 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Budowa kart scoringowych w środowisku SAS Enterprise Miner 3 zaawansowany Classroom
Budowa i zarządzanie modelami oraz tworzenie decyzji biznesowych w SAS Viya 3 zaawansowany e-Learning
Anti Financial Crime - Applied Analytics Training 1 podstawowy Live Web Classroom
Analytics Value Training for Insurance 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
Analytics Value Training 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
Analizy modeli mieszanych przy użyciu SAS 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analizy Bayesowskie 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analiza tekstu w SAS Text Miner 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analiza przeżycia za pomocą modelu proporcjonalnego hazardu 3 zaawansowany Classroom e-Learning
Analiza potrzeb szkoleniowych 0 brak poziomu Classroom
Analiza danych longitudinalnych o odpowiedzi dyskretnej oraz ciągłej 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analiza danych kategorycznych z wykorzystaniem regresji logistycznej 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analityka praktyczna w SAS Enterprise Miner 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Advanced Analytics for IoT Using SAS Event Stream Processing 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administrowanie aplikacjami SAS Office Analytics i SAS Enterprise Guide 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Administracja SAS Grid Manager 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administracja platformą SAS Viya 3.5 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administracja platformą SAS Viya: kompendium wiedzy New 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administracja platformą SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administracja platformą SAS9: kompendium wiedzy 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administracja i architektura SAS 9 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom