Uwaga! Ze względu na zagrożenie związane z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów jak i pracowników SAS, wszystkie szkolenia kalendarzowe oraz dedykowane prowadzimy w formule Live Web z instruktorem na żywo, ale w wirtualnej sali. Zachęcamy również do zapoznania się z bezpłatną ofertą szkoleń w postaci e-learning do samodzielnej nauki. Do zobaczenia on-line!SAS Viya

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
SAS Viya Enablement Free e-learning
The SAS Viya Enablement training provides access to information about SAS Viya and the related products. This free e-learning provides access to a collection of information, including videos and documentation as well as links to additional product information. This is not a traditional e-learning course.

1 podstawowy e-Learning
SAS Visual Investigator: budowa interfejsu
Szkolenie pokazuje jak tworzyć aplikacje do monitorowania nadużyć finansowych.

2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
The Magic of Compelling Reports and Visualizations with SAS

Whether you’re a SAS programmer or a SAS Visual Analytics user, we’ve hand-picked a range of topics to advance your report development and data visualisation skills. With three conference streams to choose from and sessions delivered by our expert trainers, you’ll also have the chance to get hands-on experience, gain extended access to your own SAS environment and try out the techniques you’ve seen.

0 brak poziomu Live Web Classroom e-Learning
SAS Platform Administration: Getting Started Free e-learning
This course provides an overview of SAS Viya and SAS 9.4, the SAS Platform.

1 podstawowy e-Learning
SAS Viya: Overview for Beginners and SAS9 Users
Are you already using elements of SAS 9 and would like to know what innovations and advantages SAS Viya offers?

You know SAS Viya from hearsay and want to get an understanding of the usage and architecture of this modern, cloud-enabled part of the SAS Platform?

This course is aimed at users who want to gain insight into the SAS Viya world in a short time. During the course, you learn the elements of the SAS Viya architecture and SAS Viya applications, create interactive analyses and reports, and get to know the new way of programming with the CAS language. At the appropriate points, the interaction between SAS 9 and SAS Viya, as well as the differences, are discussed.

2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya and Python Integration for Machine Learning
In this course, you learn to use the Python API to take control of SAS Cloud Analytic Services (CAS) actions from Jupyter Notebook. You learn to upload data into the in-memory distributed environment, analyze data, and create predictive models in CAS using familiar Python functionality via the SWAT (SAS Wrapper for Analytics Transfer) package. You then learn to download results to the client and use native Python syntax to compare models.

3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya and R Integration for Machine Learning
In this course, you learn to use the R API to take control of SAS Cloud Analytic Services (CAS) actions from Jupyter Notebook. You learn to upload data into the in-memory distributed environment, analyze data, and create predictive models in CAS using familiar R functionality via the SWAT (SAS Wrapper for Analytics Transfer) package. You then learn to download results to the client and use native R syntax to compare models.

3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya: integracja z Python-em
Szkolenie pokazuje, w jaki sposób można zintegrować środowisko SAS Viya ze środowiskiem open source na przykładzie Pythona. Uczestnicy poznają różne możliwości współpracy – zarówno bezpośrednio z edytora Pythona, np. Jupyter Notebook jak również z poziomu interfejsów platformy SAS Viya. Szczególny nacisk położony jest na budowę, ocenę i porównywanie modeli zbudowanych z wykorzystaniem narzędzi SASa i Pythona.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Risk Modeling: Using the Solution
SAS Risk Modeling enables you to quickly and efficiently create analytical base tables that are used for developing credit scoring models. In this course, you learn how to create analytical base tables by calculating variables from different sources. Using SAS Model Studio to develop an application scorecard is demonstrated and practiced. By the end of this course, you will be comfortable working in Risk Modeling workspaces that are used for implementing models and monitoring their performance.

3 zaawansowany e-Learning
Network Analysis and Network Optimization in SAS Viya
This course provides a set of network analysis (graph theory) and network optimization solutions using the NETWORK and OPTNETWORK procedures in SAS Viya. Real-world applications are emphasized for each algorithm introduced in this course, including using network analysis as a stand-alone unsupervised learning technique, as well as incorporating network analysis and optimization to augment supervised learning techniques to improve machine learning model performance through input/feature creation.

The self-study e-learning includes:

  • Annotatable course notes in PDF format.
  • Virtual Lab time to practice.

3 zaawansowany e-Learning
Sieci neuronowe: podstawy
Kurs ten łączy w sobie teorię i praktykę, aby zagłębić się w podstawowe koncepcje modeli sieci neuronowych i niezbędne praktyki zastosowań w świecie rzeczywistym. Podczas kursu programistycznie budujesz sieć neuronową i odkrywasz jak dostosować podstawowe parametry modelu do różnych typów wyzwań biznesowych. Wdrażasz wczesne zatrzymanie, budujesz autokodery dla modelu predykcyjnego i wykonujesz inteligentne automatyczne wyszukiwanie wartości hiperparametrów modelu. Ostatnia lekcja wprowadza głębokie uczenie się. Zdobywasz praktyczne doświadczenie w budowaniu sieci neuronowych w SAS 9.4 i najnowszym, obsługującym chmurę obliczeniową silniku analitycznym do analizy dużych danych, SAS Viya.

Samodzielna nauka e-learning obejmuje:

  • Niezauważalne notatki z kursu w formacie PDF.
  • Wirtualny czas laboratorium do ćwiczeń.

3 zaawansowany Classroom e-Learning
Przygotowanie danych w SAS Viya
Kurs ten stanowi przegląd możliwości analitycznego przygotowania danych SAS w SAS Viya. Te samoobsługowe możliwości przygotowywania danych obejmują wprowadzanie danych z różnych źródeł, przygotowywanie i oczyszczanie danych, aby nadawały się do danego celu, analizowanie danych w celu lepszego ich zrozumienia i zarządzania nimi oraz dzielenie się nimi z innymi w celu promowania współpracy i wykorzystania operacyjnego.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Uczenie maszynowe z wykorzystaniem SAS Viya
Kurs omawia podstawy teoretyczne różnych technik związanych z modelami nadzorowanego uczenia maszynowego. Seria demonstracji i elementów praktycznych służy wzmocnieniu wiedzy i analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów biznesowych. Ponadto zdefiniowano studium przypadku biznesowego, aby poprowadzić uczestników przez wszystkie etapy analitycznego cyklu życia, od zrozumienia problemu do wdrożenia modelu, przez przygotowanie danych, wybór funkcji, szkolenie i walidację modelu oraz ocenę i wdrożenie modelu. Ten kurs jest podstawą programu nauczania SAS Viya Data Mining i Machine Learning. Wykorzystuje Model Studio, interfejs przepływu potoków w SAS Viya, który umożliwia przygotowywanie, rozwijanie, porównywanie i wdrażanie zaawansowanych modeli analitycznych. Uczysz się trenować modele nadzorowanego uczenia maszynowego, aby podejmować lepsze decyzje dotyczące dużych zbiorów danych.

Wersja e-learningowa tego kursu zapewnia dostęp do środowiska SAS Viya dla osób uczących się, co umożliwia studentom korzystanie z oprogramowania w celu ukończenia ćwiczeń.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Statistics (SAS Viya): interaktywna budowa modeli predykcyjnych
Szkolenie zapoznaje z narzędziem SAS Visual Statistics działającym na platformie SAS Viya. Aplikacja służy do interaktywnej budowy modeli predykcyjnych. Opisowe i wizualizacyjne dopasowanie jest kluczowym krokiem w modelowaniu Big Data. Szkolenie jest odpowiednie dla użytkowników, którzy korzystali z narzędzi SAS Visual Analytics i mają licencję na Visual Statistics.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Uczenie głębokie z wykorzystaniem oprogramowania SAS Viya
Kurs ten wprowadza kluczowe elementy uczenia głębokiego. Nauczysz się jak budować głębokie sieci sprzężenia zwrotnego, sieci konwolucyjne, rekurencyjne i warianty odszumiania autokoderów. Sieci neuronowe są wykorzystywane do rozwiązywania problemów, które obejmują tradycyjną klasyfikację, klasyfikację obrazu i wyniki zależne od sekwencji. Kurs zawiera mieszankę teorii i zastosowań praktycznych. Realne problemy są włączone w celu wzmocnienia zrozumienia kluczowych pojęć. Opisane i zademonstrowane są metody poszukiwania hiperparametrów w celu znalezienia optymalnego zestawu modeli głębokiego uczenia się. Uczenie się poprzez transfer jest uwzględnione, ponieważ pojawienie się tej dziedziny okazało się obiecujące w procesie głębokiego uczenia się. Wreszcie, na szkoleniu uczymy, jak dostosować SASowy model głębokiego uczenia się do badania nowych obszarów głębokiego uczenia maszynowego.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Uczenie maszynowe pod nadzorem z wykorzystaniem SAS Studio w Viya
Kurs ten obejmuje różne techniki uczenia maszynowego, które są wykonywane na skalowalnym i pamięciowym środowisku SAS Viya. Kurs zapewnia praktyczne doświadczenie z SAS Visual Data Mining i Machine Learning poprzez SAS Studio, interfejs użytkownika do programowania SAS. Techniki uczenia maszynowego obejmują regresję logistyczną, drzewo decyzyjne i zespół drzew (wzmacnianie lasów i gradientów), sieci neuronowe, maszyny wektorowe wspomagające, maszyny faktoryzujące i sieci bayesowskie.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: programowanie
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy będą modyfikować swoje programy SAS Base tak, aby działały w środowisku SAS Viya. Pokazuje, jak wykorzystywać funkcjonalność serwera SAS Cloud Analytic Services (CAS) do dostępu, zarządzania i manipulowania danymi, które są w pamięci.

Szkolenie jest przeznaczone dla doświadczonych programistów SAS.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Wysokowydajne przetwarzanie danych z użyciem SAS DS2
Szkolenie skupia się na wykorzystaniu języka DS2 do zaawansowanego przetwarzania danych. Język DS2 łączy funkcjonalność DATA stepu i zapytań SQL, pozwalając na równoległe przetwarzanie danych w SASie lub w środowiskach wysokowydajnych środowiskach takich jak Hadoop czy SAS Viya. Kurs zawiera również krótki wstęp do środowiska SAS Viya.

4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Modele oparte o drzewa decyzyjne w SAS Viya
Drzewa decyzyjne i modele oparte na drzewach są nadzorowanymi modelami uczenia się stosowanymi w przypadku problemów związanych z klasyfikacją i regresją. Kurs ten obejmuje wszystko, od używania pojedynczego drzewa do bardziej zaawansowanych metod baggingowych i boostingowych w SAS Viya. Kurs obejmuje dyskusje na temat modeli predykcyjnych o strukturze drzewa oraz metodologię wzrostu, przycinania i oceny drzew decyzyjnych, modeli lasów losowych i boostingu gradientowego. Kurs wyjaśnia również las izolacyjny (bezobsługowy algorytm uczenia się do wykrywania anomalii), las głęboki (alternatywa dla głębokiego uczenia się w sieci neuronowej) oraz drzewa regresji wzmocnione gradientem Poisson i Tweedy. Ponadto pokazanych jest wiele z pomocniczych zastosowań drzew, takich jak analiza danych eksploracyjnych, redukcja wymiarów i imputacja brakujących wartości. Demonstrowane jest także uruchomienie kodów open source w SAS Viya

4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning