Uwaga! Ze względu na zagrożenie związane z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów jak i pracowników SAS, wszystkie szkolenia kalendarzowe oraz dedykowane prowadzimy w formule Live Web z instruktorem na żywo, ale w wirtualnej sali. Zachęcamy również do zapoznania się z bezpłatną ofertą szkoleń w postaci e-learning do samodzielnej nauki. Do zobaczenia on-line!SAS Analytics Platform

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
Management Overview: Exploring the Platform for SAS Business Analytics
This recorded course provides a comprehensive, hands-on overview of the platform for SAS Business Analytics applications, including the Data Integration applications.

1 podstawowy e-Learning
Personalizing the SAS Information Delivery Portal
This course shows how to access and personalize information using the SAS Information Delivery Portal.

1 podstawowy e-Learning
Creating Information Maps Using SAS
This course provides information about how to use SAS Information Map Studio to build information maps for reporting and analysis. To successfully build information maps, you need to understand your organization's data sources as well as the knowledge level of the people who will use the information maps.

1 podstawowy e-Learning
Designing, Tuning, and Maintaining SAS OLAP Cubes
This course teaches you how to use the SAS OLAP environment to build, tune, and maintain multidimensional cubes.

1 podstawowy e-Learning
Using SAS Web Report Studio
This course shows how to build reports and analyze data using SAS Web Report Studio.

1 podstawowy e-Learning
SAS Platform Administration: Getting Started Free e-learning
This course provides an overview of SAS Viya and SAS 9.4, the SAS Platform.

1 podstawowy e-Learning
SAS Office Analytics: Getting Started
This course teaches the fundamentals for how to access and analyze data using SAS Office Analytics. You also learn how to create basic reports that can be shared at your organization.

The self-study e-learning includes:

 • Annotatable course notes in PDF format.
 • Virtual Lab time to practice.

1 podstawowy Live Web Classroom e-Learning
SAS Environment Manager: podstawy
Kurs jest wprowadzeniem do narzędzia SAS Environment Manager, przeznaczonego dla administratorów platformy SAS. Pozwala na monitorowanie środowiska SAS i wykonywanie podstawowych czynności administracyjnych.

Uwaga: Treść tego szkolenia jest zawarta również w szkoleniu Instalacja i konfiguracja platformy SAS oraz kursie Live Web Administracja platformą SAS9: administracja serwerami.

2 średnio zaawansowany Classroom
Administracja platformą SAS9: administracja metadanymi
Kurs ten uczy studentów jak administrować serwerem metadanych SAS i początkowym procesem uwierzytelniania. Studenci uczą się, jak zabezpieczyć platformę SAS Intelligence i zawarte w niej treści oraz jak identyfikować i administrować różnymi rodzajami użytkowników. Studenci uczą się również identyfikować i ustanawiać różne techniki bezpieczeństwa, zabezpieczać dane i inne współdzielone treści oraz rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem metadanych.

2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Administracja platformą SAS9: administracja serwerami
Kurs ten zapewnia studentom niezbędną wiedzę do wykonywania funkcji związanych z pracą administratora platformy SAS.

2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS OLAP Environment: Administration
This recorded course is designed for platform administrators who need to administer SAS OLAP functionality.

2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Office Analytics: Fast Track
This course teaches how to access and analyze data using SAS Office Analytics. You also learn how to build reports that can be shared with others in your organization.

The self-study e-learning includes:

 • Annotatable course notes in PDF format.
 • Virtual Lab time to practice.

2 średnio zaawansowany e-Learning
Budowa procesów gotowych w SAS: część 1
Na tym szkoleniu można zapoznać się z informacjami jak projektować, tworzyć, zarządzać i uruchamiać procesy gotowe na podstawie projektu w aplikacji SAS Enterprise Guide.

2 średnio zaawansowany Classroom e-Learning
Instalacja i konfiguracja platformy SAS9
Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów, którzy będą instalować i konfigurować platformę SAS. Uczestnicy wykonują instalację i konfigurację środowiska oraz uczą się, jak zweryfikować poprawność działania wszystkich komponentów.

2 średnio zaawansowany Classroom e-Learning
Getting Started with the Platform for SAS Business Analytics
This course provides a comprehensive, hands-on overview of the platform for SAS Business Analytics applications, including SAS Data Integration Studio.

The self-study e-learning includes:

 • Annotatable course notes in PDF format.
 • Virtual Lab time to practice.

2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Business Intelligence Reporting: Fast Track
This course provides information about how to access and build reports as well as analyze data using several of the information consumer applications in the platform for SAS Business Analytics.

The self-study e-learning includes:

 • Annotatable course notes in PDF format.
 • Virtual Lab time to practice.

2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Business Rules Manager Usage
This course covers SAS Business Rules Manager and SAS Decision Manager, a general-purpose, decisioning suite that supports the decision life cycle. This includes data preparation, model management, events handling, business rule and decision flow management, deployment, and monitoring.

3 zaawansowany Live Web Classroom
Advanced Analytics for IoT Using SAS Event Stream Processing
This course teaches you how to apply advanced analytics techniques to IoT processes. The course addresses analysis of data at rest as well as streaming data. By using the SAS Viya environment with SAS Event Stream Processing, you learn how to deploy your own deep learning models to streaming data.

3 zaawansowany Live Web Classroom
Zarządzanie platformą SAS9 za pomocą SAS Environment Managera
Kurs ten wykracza poza podstawy administrowania platformą SAS. Kurs bada zadania serwisowe wykonywane w ramach cyklu życia administracji SAS z SAS Environment Manager. Zadania te obejmują wykonywanie kopii zapasowych za pomocą narzędzia Backup Manager, badanie bezpieczeństwa metadanych, konfigurowanie śledzenia logów serwera, wykonywanie migawek środowiska SAS, planowanie i weryfikowanie zadań konserwacyjnych, korzystanie z Centrum Raportu, modyfikowanie raportów, monitorowanie przestrzeni dyskowej, monitorowanie data marts i baz danych, monitorowanie katalogu SASWork, harmonogramowanie narzędzia Cleanwork oraz zarządzanie logami.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Stored Processes: Advanced Techniques
This course provides information about how to create advanced stored processes that prompt the user for input and create different types of output.

The self-study e-learning includes:

 • Annotatable course notes in PDF format.
 • Virtual lab time to practice.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS® Platform Administration: Hands-on Troubleshooting of SAS® 9.4
This course teaches the fundamentals of debugging some common platform administration issues in SAS 9. Though not exhaustive, the errors introduced in this course are designed to test and develop your debugging skills.

4 ekspert e-Learning
Creating Business Intelligence for Your Organization: Fast Track
This intensive training course provides accelerated learning for those students who will build reports, analyses, and dashboards for consumption by business users and other information consumers in their organization. This course is for individuals who are comfortable with learning large amounts of information in a short period of time.

The self-study e-learning includes:

 • Annotatable course notes in PDF format.
 • Virtual Lab time for practice.

4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
SAS Data Integration Studio: kompendium wiedzy
Szkolenie to omawia aplikację SAS Data Integration Studio i zawiera tematy dotyczące rejestracji źródeł i wyników; tworzenia nowych i pracy z istniejącymi zadaniami oraz pracy z transformacjami. Szkolenie porusza między innymi aspekty pracy z transformacją Loop oraz definiowania własnych transformacji oraz pracy z przetwarzaniem danych na bazie danych.

Szkolenie E-learning zawiera:

 • Notatki z kursu w formacie PDF.
 • Dostęp do Wirtualnego laboratorium do ćwiczeń praktycznych.

4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administracja platformą SAS9: kompendium wiedzy
Jest to kompleksowe szkolenie z administracji platformą SAS 9 zarówno dla osób, które dopiero będą administrować środowiskiem SAS, jak również dla tych, którzy potrzebują przypomnienia najważniejszych tematów. Szkolenie e-learning do samodzielnej nauki zawiera:
 • materiały szkoleniowe w formacie PDF
 • wirtualne środowisko do ćwiczeń.

4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning