Uwaga! Ze względu na zagrożenie związane z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów jak i pracowników SAS, wszystkie szkolenia kalendarzowe oraz dedykowane prowadzimy w formule Live Web z instruktorem na żywo, ale w wirtualnej sali. Zachęcamy również do zapoznania się z bezpłatną ofertą szkoleń w postaci e-learning do samodzielnej nauki. Do zobaczenia on-line!SAS Financial Management

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
Obsługa SAS Demand-Driven Forecasting
Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących prognozy i plany i mówi o tym, jak wykorzystać SAS Forecast Analyst Workbench do prognozowania popytu na produkty przy użyciu złożonych modeli statystycznych, wypracowania konsensusu prognoz w całej organizacji oraz zagregowania wybranych prognoz w SAS Supply Chain Intelligence Center.

2 średnio zaawansowany Classroom
SAS Financial Management: Financial Planning
SAS Financial Management is a comprehensive solution for enterprise planning, budgeting, consolidation, and reporting. This course provides an overview of SAS Financial Management and its workspaces. You learn how to develop and manage operational plans, generate financial forecasts, and create financial budgets.

The self-study e-learning includes:

  • Annotatable course notes in PDF format.
  • Virtual lab time to practice.

3 zaawansowany e-Learning
SAS Financial Management: Financial Reporting
SAS Financial Management is a comprehensive solution for enterprise planning, budgeting, consolidation, and reporting. This course provides an overview of SAS Financial Management and its workspaces. You learn how to create and publish financial reports that comply with regulatory requirements. You also learn how to analyze financial results using real-time information and on-demand consolidations. This self-study course contains structured course notes that provide a detailed overview and practices that help you develop essential skills. There is also a virtual lab that enables you to practice what you learn in the course.

The e-learning includes the following:

  • Digital course notes for self-study.
  • Virtual lab: 30 hours of hands-on software practice.

3 zaawansowany e-Learning
SAS Financial Management 5.6: Data Administration
This course demonstrates how to customize SAS Data Integration Studio jobs that are used to move data from organizational data sources to the Financial Data Mart. The course includes an in-depth study of the tables and column data that must be loaded and the jobs that perform these tasks for SAS Financial Management.

The self-study e-learning includes:

  • Annotatable course notes in PDF format.
  • Virtual lab time to practice.

4 ekspert e-Learning