Uwaga! Ze względu na zagrożenie związane z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów jak i pracowników SAS, wszystkie szkolenia kalendarzowe oraz dedykowane prowadzimy w formule Live Web z instruktorem na żywo, ale w wirtualnej sali. Zachęcamy również do zapoznania się z bezpłatną ofertą szkoleń w postaci e-learning do samodzielnej nauki. Do zobaczenia on-line!SAS Financial Management

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
Obsługa SAS Demand-Driven Forecasting
Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących prognozy i plany i mówi o tym, jak wykorzystać SAS Forecast Analyst Workbench do prognozowania popytu na produkty przy użyciu złożonych modeli statystycznych, wypracowania konsensusu prognoz w całej organizacji oraz zagregowania wybranych prognoz w SAS Supply Chain Intelligence Center.

2 średnio zaawansowany Classroom
SAS Financial Management: Reporting and Planning Fast Track
SAS Financial Management is a comprehensive solution for enterprise planning, budgeting, consolidation, and reporting. This course provides a review of SAS Financial Management and its interfaces, including SAS Financial Management Studio, SAS Financial Management Add-In for Microsoft Excel, and SAS Financial Management web applications. You learn how to create and publish financial reports that comply with regulatory requirements and to analyze financial results using real-time information and on-demand consolidation. You also learn how to develop and manage operational plans, generate financial forecasts, and create financial budgets. Note that this course covers in five days the topics from the SAS Financial Management: raportowanie finansowe and SAS Financial Management: Financial Planning courses.

The self-study e-learning includes:

  • Annotatable course notes in PDF format.
  • Virtual Lab time to practice.

3 zaawansowany e-Learning
SAS Financial Management 5.6: Data Administration
This course demonstrates how to customize SAS Data Integration Studio jobs that are used to move data from organizational data sources to the Financial Data Mart. The course includes an in-depth study of the tables and column data that must be loaded and the jobs that perform these tasks for SAS Financial Management.

The self-study e-learning includes:

  • Annotatable course notes in PDF format.
  • Virtual lab time to practice.

4 ekspert e-Learning