SAS Event Stream Processing

標題 等級 培訓格式
SAS Event Stream Processing
This course teaches you how to build SAS Event Stream Processing applications that ingest high-volume and high-velocity data streams, respond in real time, and store only relevant data elements. The course discusses basic concepts of event stream processing and introduces the component objects with which to build event stream processing applications.

1 Beginner Live Web Classroom e-Learning
Advanced Analytics for IoT Using SAS Event Stream Processing
This course teaches you how to apply advanced analytics techniques to IoT processes. The course addresses analysis of data at rest as well as streaming data. By using the SAS Viya environment with SAS Event Stream Processing, you learn how to deploy your own deep learning models to streaming data.

3 Intermediate Live Web Classroom e-Learning
SAS Event Stream Processing
Wkraczając w cyfrową erę napotykamy zupełnie nowe, bardzo szybkie źródła danych. Mogą to być informacje o aktywności klientów w sieci Internet (tzw. clickstream) lub dane z inteligentnych urządzeń w rozwiązaniach Internet of Things. Aby sprostać temu nawałowi informacji, uzyskując równocześnie możliwość analizowania ich i podejmowania decyzji w oparciu o te nowe dane, konieczne jest wykorzystanie najnowszych rozwiązań informatycznych – przetwarzania i analizy danych strumieniowych. Środowisko SAS® Event Stream Processing pozwala na tworzenie diagramów decyzyjnych, przez które „przepuszczane” są generowane transakcje, porównywanie ich z poszukiwanymi wzorcami wystąpień, a następnie przekazywane do zapisu lub jako zestaw danych wejściowych do innych systemów real-time. Dostępna funkcjonalność analityczna musi iść w parze z gwarantowanym pasmem przepustowości, wymaganym w produkcyjnych systemach operacyjnych.

4 Expert Classroom