Uwaga! Ze względu na zagrożenie związane z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów jak i pracowników SAS, wszystkie szkolenia kalendarzowe oraz dedykowane prowadzimy w formule Live Web z instruktorem na żywo, ale w wirtualnej sali. Zachęcamy również do zapoznania się z bezpłatną ofertą szkoleń w postaci e-learning do samodzielnej nauki. Do zobaczenia on-line!SAS Decision Manager

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
Zarządzanie modelami analitycznymi w SAS Model Manager 14.2
Szkolenie skupia się na następujących kluczowych obszarach: zarządzanie źródłami danych w SAS Model Manager, tworzenie projektów w SAS Model Manager, importowanie modeli do SAS Model Manager, używanie Query Utility w SAS Model Manager, tworzeniu zadań scoringowych, eksportowanie modeli i projektów do repozytorium SAS oraz tworzenie i konfigurowanie wersji cyklu życia modelu. Szkolenie obejmuje również generowanie raportów porównawczych modeli, publikowanie i wdrażania modeli, tworzenia raportów monitorujących model produkcyjny oraz tworzenie przez użytkownika własnych raportów.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Budowa i zarządzanie modelami oraz tworzenie decyzji biznesowych w SAS Viya
Na tym szkoleniu omawiane są tematy dotyczące modeli tworzonych za pomocą narzędzia Model Studio jak i tworzonych z użyciem innego oprogramowania. Pierwsza połowa kursu to wykorzystanie narzędzia SAS Model Manager. W drugiej części tematy obejmują tworzenie decyzji biznesowych w narzędziu SAS Decision Manager.

3 zaawansowany e-Learning