Uwaga! Ze względu na zagrożenie związane z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów jak i pracowników SAS, wszystkie szkolenia kalendarzowe oraz dedykowane prowadzimy w formule Live Web z instruktorem na żywo, ale w wirtualnej sali. Zachęcamy również do zapoznania się z bezpłatną ofertą szkoleń w postaci e-learning do samodzielnej nauki. Do zobaczenia on-line!SAS Customer Intelligence Tools

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
SAS Customer Intelligence 360 Learning Portal
The SAS Customer Intelligence 360 learning subscription provides access to all available e-learning for the suite of SAS Customer Intelligence 360 products, as well as for SAS Intelligent Decisioning (for Marketing). The subscription enables you to access the SAS Customer Intelligence 360 Learning Portal, which is your gateway to the e-learning courses and a selection of free tutorial videos.

0 brak poziomu e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: definiowanie zasobów dla kampanii marketingowych
Szkolenie obejmuje przegląd narzędzia SAS Real-Time Decision Manager pod kątem przygotowania zasobów niezbędnych do konstruowania diagramów decyzyjnych w kampaniach marketingu wychodzącego. Podczas szkolenia uczestnicy poznają interfejs narzędzia SAS Real-Time Decision Manager, a także sposoby tworzenia definicji dla kampanii, identyfikatorów, zdarzeń, definicji odpowiedzi oraz innych źródeł i zasobów niezbędnych do zbudowania i zaimplementowania kampanii marketingu przychodzącego.

2 średnio zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Marketing Optimization: maksymalizacja efektywności kampanii
Kurs dostarcza wiedzę jak używać SAS Marketing Optimization do tworzenia scenariuszy marketingowych oraz jak interpretować rezultaty analizy optymalizacyjnej.

2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: tworzenie kampanii marketingowych
To szkolenie dostarcza przeglądu narzędzia SAS Real-Time-Decision Manager i przygotowuje użytkowników do podejmowania decyzji z wykorzystaniem rozwiązań do definiowania kampanii marketingu przychodzącego.

2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Marketing Automation: tworzenie i uruchamianie kampanii typu "outbound"
To szkolenie pokazuje jak projektować i wykonywać kampanie marketingowe wykorzystując narzędzie SAS Customer Intelligence Studio 6.5. Na szkoleniu można poznać jak budować kampanie pracując z węzłami definiującymi odbiorców kampanii, ustawiać węzły komunikacji, przypisywać oferty do grup i harmonogramować wykonanie kampanii. To szkolenie omawia także tematy tworzenie różnych typów podgrup podczas definiowania docelowej populacji, tworzenie testów A/B tests oraz pracy z grupami o różnych podmiotach.

2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Projektowanie bazy danych do wsparcia SAS Marketing Automation Free e-learning
Ten kurs przygotowuje Cię do optymalnego zaprojektowania bazy danych do obsługi SAS Marketing Automation.

3 zaawansowany e-Learning
SAS Marketing Automation: administracja
This course provides the detailed administrative knowledge and skills that you need in order to maintain, customize, tune, and troubleshoot an existing implementation of SAS Marketing Automation.

3 zaawansowany e-Learning
Zarządzanie i korzystanie z SAS Customer Intelligence Common Data Model Free e-learning
Common data model z SAS Customer Intelligence składa się z tabel, które zawierają informacje o docelowych klientach, kampaniach i komunikatach dotyczących raportowania i dalszych działań marketingowych. Model zapewnia również funkcjonalność operacyjną, która utrzymuje w czasie rzeczywistym dane dotyczące kontaktu z klientem i historii odpowiedzi. Dla wielu administratorów i użytkowników common data model nie jest w pełni zrozumiały. Kurs ten demistyfikuje wspólny model danych, przedstawiając dogłębne wyjaśnienie jego struktury, wykorzystania i dostosowania do potrzeb klienta.

3 zaawansowany e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: Administration
This course provides the detailed information and teaches you the skills that you need to perform administrative tasks for an existing implementation of SAS Real-Time Decision Manager.

3 zaawansowany e-Learning
SAS Marketing Automation: zaawansowana budowa kampanii marketingowych
Szkolenie obejmuje zaawansowane tematy dotyczące narzędzia SAS Marketing Automation. W szczególności nauczyć się można jak tworzyć, wykonywać i oceniać zaawansowane scenariusze kampanii. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:
 • cechy projektowania kampanii i najlepsze praktyki
 • Common Data Model
 • zaawansowane użycie elementów wyliczanych
 • zaawansowane użycie szczegółów niestandardowych
 • własne procesy w SAS Marketing Automation
 • prioretyzacja w kampaniach
 • zaawansowane raportowanie
 • zaawansowane użycie treatmentów
 • lista sidów
 • harmonogramowanie
 • definiowanie i procesy rafinacji
 • alerty i notyfikacje.

3 zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Marketing Automation: definiowanie zasobów dla kampanii marketingowych
Kurs dostarcza wiedzę jak budować, rozszerzać i zarządzać mapami informacyjnymi niezbędnymi do prawidłowego działania środowiska SAS Marketing Automation 6.6

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning