Uwaga! Ze względu na zagrożenie związane z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów jak i pracowników SAS, wszystkie szkolenia kalendarzowe oraz dedykowane prowadzimy w formule Live Web z instruktorem na żywo, ale w wirtualnej sali. Zachęcamy również do zapoznania się z bezpłatną ofertą szkoleń w postaci e-learning do samodzielnej nauki. Do zobaczenia on-line!Base SAS

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
SAS Programming for R Users Free e-learning
This course is for experienced R users who want to apply their existing skills and extend them to the SAS environment. Emphasis is placed on programming and not statistical theory or interpretation. Students in this course should have knowledge of plotting, manipulating data, iterative processing, creating functions, applying functions, linear models, generalized linear models, mixed models, stepwise model selection, matrix algebra, and statistical simulations.

3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Podstawy programowania w języku SQL
Kurs ten uczy jak przetwarzać dane SAS przy użyciu Strukturalnego Języka Zapytań (SQL).

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS część 3: tematy zaawansowane
Szkolenie przeznaczone dla osób, które znają już podstawy programowanie w języku SAS 4GL na poziomie szkoleń Programowanie w SAS część 1: podstawy i Programowanie w SAS część 2: techniki przetwarzania danych, i chcą rozszerzyć swoją wiedzę o zaawansowane techniki wykorzystywania DATA stepu i procedur SAS.

4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Język makr: podstawy New
Szkolenie koncentruje się na wykorzystaniu języka makr w SASie do projektowania, pisania i debugowania makroprogramów. Szczególny nacisk położony jest na zrozumienie, jak są wykonywane kody, zawierające elementy z języka makr.

4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Techniki czyszczenia danych Business Knowledge Series
Kurs ten, całkowicie przeredagowany pod kątem zgodności z trzecim wydaniem książki Cody's Data Cleaning Techniques Using SAS, pomoże znacznie przyspieszyć proces wykrywania i korygowania błędów zarówno w danych znakowych, jak i liczbowych. Dodatkowo, w kursie znajdują się rozdziały poświęcone standaryzacji danych oraz wykorzystaniu wyrażeń regularnych Perla do zapewnienia zgodności wartości znaków z określonym wzorcem (np. kody ZIP, numery telefonów, adresy e-mail).

Pomimo, że kurs koncentruje się na metodach identyfikacji błędów w danych, uczy również pewnych technik programowania, które mogą być dla Ciebie nowe. Na przykład, używając niektórych najnowszych funkcji SAS, można przekształcić numer telefonu w dowolnej postaci na postać standardową, w zaledwie dwóch instrukcjach SAS!

Kurs uczy kilku metod wykrywania błędów w danych liczbowych, w tym sprawdzania zakresu, jak również kilku metod automatycznego wykrywania wartości odstających. Rozdziały poświęcone są danym zawierającym wiele obserwacji na temat, datom SAS oraz projektom zawierającym wiele zbiorów danych. Zajęcia kończą się demonstracją innowacyjnego procesu, który wykorzystuje ograniczenia integralności i ścieżki audytu do wykrywania i programowego czyszczenia zanieczyszczonych danych, zanim jeszcze znajdą się one w zestawie danych do analizy.

3 zaawansowany Live Web Classroom
Establishing Causal Inferences: Propensity Score Matching, Heckman's Two-Stage Model, Interrupted Time Series, and Regression Discontinuity Models Business Knowledge Series
This course introduces some methods commonly used in program evaluation and real-world effectiveness studies, including two-stage modeling, interrupted time-series, regression discontinuity, and propensity score matching. These methods help address questions such as: Which medicine is more effective in the real world? Did an advertising program have an impact on sales? More generally, are the changes in outcomes causally related to the program being run?

3 zaawansowany e-Learning
Social Network Analytics Business Knowledge Series
This course discusses how to leverage social networks for analytical purposes. Obviously, when we say "social networks," many people think of Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, and so on. These are all examples of networks that connect people using either friendship or professional relationships. In this course, we zoom out and provide a much more general definition of a social network. In fact, we define a social network as a network of nodes that are connected using edges. Both nodes and edges can be defined in various ways, depending on the setting. This course starts by describing the basic concepts of social networks and their applications in marketing, risk, fraud, and HR. It then defines various social metrics and illustrates how they can be used for community mining. The course also discusses how social networks can be used for predictive analytics. The course provides a sound mix of both theoretical and technical insights, as well as practical implementation details, and is illustrated by several real-life cases. The instructor extensively reports on both his research and consulting experience in the field. References to background material such as selected papers, tutorials, and guidelines are also provided.

3 zaawansowany e-Learning
Egzamin: SAS 9.4 Programming Fundamentals
Szczegółowy opis egzaminu znajduje się tutaj.

0 brak poziomu Classroom
Programowanie w SAS: kompendium wiedzy do egzaminu SAS Base Programming
Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników, którzy chcą nauczyć się pisać programy w SASie w celu uzyskania dostępu do danych, ich eksploracji, przygotowania do raportów i analizy. Jest to punkt początkowy do nauki programowania w SAS 4GL w celu późniejszego wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się technik przetwarzania danych za pomocą DATA stepu i procedur SAS pozwalających na dostęp do danych, ich przetwarzanie i agregowanie. Wiedza z tego szkolenia jest niezbędna do wielu innych szkoleń.

0 brak poziomu Classroom Live Web Classroom
The Magic of Compelling Reports and Visualizations with SAS

Whether you’re a SAS programmer or a SAS Visual Analytics user, we’ve hand-picked a range of topics to advance your report development and data visualisation skills. With three conference streams to choose from and sessions delivered by our expert trainers, you’ll also have the chance to get hands-on experience, gain extended access to your own SAS environment and try out the techniques you’ve seen.

0 brak poziomu Live Web Classroom e-Learning
Wprowadzenie do SAS
Szkolenie jest pierwszym tematem, od którego rozpoczynają poznawanie możliwości SAS wszyscy jego przyszli użytkownicy: administratorzy, programiści, użytkownicy oraz analitycy biznesowi. Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobu pracy z różnymi narzędziami SAS, przepływu informacji pomiędzy nimi oraz zadań poszczególnych grup użytkowników.

1 podstawowy Live Web Classroom
Summer Fast Track: SAS Base Programming
This course is for users who want to learn how to write SAS programs and who need to learn data manipulation techniques using SAS DATA and procedure steps to access, transform, and summarize SAS data sets. It is the entry point to learning SAS programming and is a prerequisite to many other SAS courses. This fast track combines the courses Programowanie w SAS część 1: podstawy and Programowanie w SAS część 2: techniki przetwarzania danych.

1 podstawowy Live Web Classroom
Introduction to Statistical Concepts Free e-learning
This course covers basic statistical concepts that are critical for understanding and using statistical methods. This course explains what statistics is and why it is important to understand the characteristics of your data.

The information in this course is a prerequisite for many other statistical courses that SAS Education offers. The course is appropriate for Base SAS and SAS Enterprise Guide users. Data, practices, and a case study are included.

1 podstawowy e-Learning
Przetwarzanie tekstu przy użyciu SAS 4GL
Szkolenie jest kontynuacją pracy z SAS od strony programistycznej. Swoimi tematami obejmuje zaawansowane kwestie związane z odczytem/importem plików tekstowych o różnych strukturach, także plików XML i JSON. Pozwala na poznanie przydatnych funkcji operujących na zmiennych tekstowych a także tych, które umożliwiają pracę z wyrażeniami regularnymi. Szkolenie obejmuje też tematy związane z tworzeniem własnych funkcji i rutyn, które można wykorzystywać we wszystkich procedurach SAS.

2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Programowanie w SAS część 1: podstawy Free e-learning
Kurs jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą nauczyć się pisać programy SAS, aby uzyskiwać dostęp, eksplorować, przygotowywać i analizować dane. Jest to punkt wyjścia do nauki programowania SAS w zakresie eksploracji danych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Stanowi warunek wstępny wielu innych kursów SAS.

2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Budowa i rozwiązywania modeli optymalizacyjnych z SAS/OR
Szkolenie skupia się na formułowaniu i rozwiązywaniu matematycznych modeli optymalizacyjnych z użyciem procedury OPTMODEL, od wprowadzania danych po interpretacje wyników i tworzenie raportów. Kurs pokrywa problemy liniowe, całkowitoliczbowe, mieszane całkowitoliczbowe i nieliniowe, z naciskiem kładzionym na konstruowanie i formułowanie modeli.

3 zaawansowany Classroom
Eksportowanie danych i tworzenie plików ODS w formacie MS Excel
Szkolenie pokazuje techniki eksportowania danych i raportów z SASa do Excela.

3 zaawansowany Live Web Classroom
Summer Fast Track: SAS Advanced Programming
This course is for users who want to learn more advanced functionality for writing SAS programs, with a focus on applying efficiency techniques, using SAS macro code, and processing SAS data using Structured Query Language (SQL). The "fast track" format for this offering combines the Programowanie w SAS część 3: tematy zaawansowane, Język makr: podstawy, and Podstawy programowania w języku SQL courses. The course provides an introduction to SQL processing, and access to the e-learning version of the Essentials course is provided so that students can study the subject matter independently.

3 zaawansowany Live Web Classroom
Praca z danymi ORACLE w SASie
Szkolenie pokazuje, w jaki sposób SAS współpracuje z bazami danych, jak również prezentuje techniki, które mogą być wykorzystane w celu zapewnienia wydajnego przetwarzania danych zewnętrznych w SASie.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS SQL: metody i mechanizmy
Zajęcia te uczą, jak poprawić wydajność zapytań SQL oraz jak rozwiązywać problemy i dostrajać inne procesy SAS, które uzyskują dostęp do tabel relacyjnych baz danych za pomocą interfejsów SAS/ACCESS.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Wprowadzenie do modułu SAS/ACCESS Interface to Teradata
Szkolenie uczy, jak pracować w SASie z danymi zapisanymi w bazie Teradata wykorzystując SAS 9.4 SAS/ACCESS Interface to Teradata. Uczestnicy poznają, jak połączyć się z Teradatą, odczytywać dane z jednej lub wielu tabel. Omawiane są również techniki optymalizacyjne przy dostępie do danych Teradaty.

3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Praca w SAS Studio dla programistów
Kurs jest wprowadzeniem do SAS Studio dla doświadczonych programistów SASa, SAS Studio to interfejs, który pozwala użytkownikom pisać i uruchamiać własne programy SAS, jak również wykorzystywać gotowe zadania i wstawki do generowania kodu.

Szkolenie składa się z materiałów w postaci PDFa oraz dostępu do środowiska do wykonywania ćwiczeń.

3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Wizualizacja danych z użyciem SAS ODS Graphics
Kurs ten uczy jak pisać programy SAS, które wykorzystują ODS Graphics do tworzenia wysokiej jakości wizualizacji danych. ODS Graphics jest częścią Base SAS.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Przygotowanie do egzaminu: SAS 9.4 Base Programming Performance-Based Exam
Szkolenie jest przeglądem tematów, które składają się na egzamin SAS 9.4 Base Programming Performance-Based Exam. Omawia cztery podstawowe obszary: dostęp do danych i tworzenie zbiorów, zarządzanie danymi, generowanie wyników i raportów, usuwanie błędów.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Federation Server: dostęp i wirtualizacja danych firmowych
SAS Federation Server ułatwia użytkownikom biznesowym dostęp do zabezpieczonych danych w celu stworzenia raportów i analiz. Udostępnia wirtualny widok na dane, zachowując wszystkie uprawnienia, bez przenoszenia danych. Ułatwia pracę IT poprzez prostą metodę udostępniania i zarządzania danymi.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Zarządzanie danymi w Hadoop za pomocą Hive, Pig i SAS
Uczestnicy szkolenia poznają różne metody przetwarzania danych i ich przygotowania w ustrukturyzowanej i nieustrukturyzowanej formie do analiz. Uczą się jak zapisywać te dane w różnych formatach w systemie plików Hadoopa (HDFS) tak, aby uzyskać jak największą wydajność przy ich przetwarzaniu za pomocą Apache Hive i Apache Pig. Zapoznają się z technologiami SAS, dostępnymi w SAS Base oraz SAS/ACCESS Interface to Hadoop, pozwalającymi na dostęp i wykorzystanie danych Hadoop.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Procedury raportujące: raporty tabelaryczne
Szkolenie uczy tworzenia raportów tabelarycznych za pomocą procedur REPORT i TABULATE. Pokazuje, jak udoskonalać raporty za pomocą mechanizmu Output Delivery System (ODS).

E-learning dla tego szkolenia obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • Środowisko virtual lab do ćwiczeń.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Wykorzystanie technologii Hadoop w SASie
Szkolenie pokazuje, jak z poziomu kodu SAS odczytywać, modyfikować i zapisywać dane w Hadoopie. W pierwszej części prezentowane są metody dostępne w module SAS Base, pozwalające na odczyt i zapis danych Hadoop z Data Stepu, zarządzanie systemem plików w Hadoopie i wykonywanie kodów PIG za pomocą procedury HADOOP. Druga część pokazuje mechanizmy dostępne w module SAS/ACCESS Interface to Hadoop, które umożliwiają podpięcie biblioteki do Hadoopa i wykorzystanie SQL do odczytu i zapisu danych. Na zakończenie pokazane są dodatkowe technologie pozwalające na współpracę SASa i Hadoopa, w tym wykonywanie kodów DS2 w Hadoopie czy wykorzystanie Hadoopa jako źródła danych na platformie SAS Viya.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS część 2: techniki przetwarzania danych
Ten kurs jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą rozszerzać swoją wiedzę z programowania w SAS 4GL, w szczególności nauczyć się technik manipulacji danych przy użyciu SAS DATA stepu i procedur dostępu do danych, transformacji i podsumowywania danych. Kurs opiera się na koncepcjach przedstawionych w kursie Programowanie w SAS część 1: podstawy.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Wysokowydajne przetwarzanie danych z użyciem SAS DS2
Szkolenie skupia się na wykorzystaniu języka DS2 do zaawansowanego przetwarzania danych. Język DS2 łączy funkcjonalność DATA stepu i zapytań SQL, pozwalając na równoległe przetwarzanie danych w SASie lub w środowiskach wysokowydajnych środowiskach takich jak Hadoop czy SAS Viya. Kurs zawiera również krótki wstęp do środowiska SAS Viya.

4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Feature Engineering and Data Preparation for Analytics
This course introduces programming techniques to craft and feature engineer meaningful inputs to improve predictive modeling performance. In addition, this course provides strategies to preemptively spot and avoid common pitfalls that compromise the integrity of the data being used to build a predictive model. This course relies heavily on SAS programming techniques to accomplish the desired objectives.

The self-study e-learning includes:

  • Annotatable course notes in PDF format.
  • Virtual Lab time to practice.

4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Język makr: tematy zaawansowane New
Szkolenie dotyczy zaawansowanych tematów związanych z makroprogramowaniem. Porusza zagadnienia dotyczące ochrony znaków specjalnych, przechowywania i udostępniania makr, wykorzystania makr do zaawansowanego dostępu do danych i wyszukiwania w danych oraz zaawansowaną walidacją parametrów.

4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning