SAS Data Quality Solution

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
SAS Data Integration Studio: kompendium wiedzy
Szkolenie to omawia aplikację SAS Data Integration Studio i zawiera tematy dotyczące rejestracji źródeł i wyników; tworzenia nowych i pracy z istniejącymi zadaniami oraz pracy z transformacjami. Szkolenie porusza między innymi aspekty pracy z transformacją Loop oraz definiowania własnych transformacji oraz pracy z przetwarzaniem danych na bazie danych.

Szkolenie E-learning zawiera:

  • Notatki z kursu w formacie PDF.
  • Dostęp do Wirtualnego laboratorium do ćwiczeń praktycznych.

4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning