Uwaga! Ze względu na zagrożenie związane z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów jak i pracowników SAS, wszystkie szkolenia kalendarzowe oraz dedykowane prowadzimy w formule Live Web z instruktorem na żywo, ale w wirtualnej sali. Zachęcamy również do zapoznania się z bezpłatną ofertą szkoleń w postaci e-learning do samodzielnej nauki. Do zobaczenia on-line!SAS/ETS

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
Statystyka 2: analiza wariancji i regresja
Szkolenie uczy jak analizować dane o odpowiedzi ciągłej oraz dyskretnej. Podczas szkolenia zostaną przedstawione modele: regresja liniowa, regresja Poissona, ujemny rozkład dwumianowy (rozkład Pascala), regresja gamma, analiza wariancji (ANOVA), regresja liniowa ze zmiennymi wskaźnikowymi, analiza kowariancji (ANCOVA) i mieszane modele ANOVA.

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Podstawy modelowania szeregów czasowych
Kurs obejmuje podstawy modelowania danych szeregów czasowych i skupia się na zastosowaniu trzech głównych typów modeli wykorzystywanych do analizy jednorodnych szeregów czasowych: wygładzanie wykładnicze, autoregresywna zintegrowana średnia krocząca ze zmiennymi egzogenicznymi (ARIMAX) oraz składniki nieobserwowalne (UCM).

3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Establishing Causal Inferences: Propensity Score Matching, Heckman's Two-Stage Model, Interrupted Time Series, and Regression Discontinuity Models Business Knowledge Series
This course introduces some methods commonly used in program evaluation and real-world effectiveness studies, including two-stage modeling, interrupted time-series, regression discontinuity, and propensity score matching. These methods help address questions such as: Which medicine is more effective in the real world? Did an advertising program have an impact on sales? More generally, are the changes in outcomes causally related to the program being run?

3 zaawansowany e-Learning
Time Series Feature Mining and Creation
In this course, you learn about data exploration, feature creation, and feature selection for time sequences. The topics discussed include binning, smoothing, transformations, and data set operations for time series, spectral analysis, singular spectrum analysis, distance measures, and motif analysis.

3 zaawansowany e-Learning
Using SAS Forecast Server Procedures
This course teaches you how to create and manage a complete forecasting system using the SAS Forecast Server procedures, giving you the power to confidently plan your business operations.

3 zaawansowany Live Web Classroom
Forecasting Using SAS Software: A Programming Approach
This course teaches analysts how to use SAS/ETS software to diagnose systematic variation in data collected over time, create forecast models to capture the systematic variation, evaluate a given forecast model for goodness of fit and accuracy, and forecast future values using the model. Topics include Box-Jenkins ARIMA models, dynamic regression models, and exponential smoothing models.

4 ekspert Live Web Classroom
State Space Modeling Essentials Using the SSM Procedure in SAS/ETS
This course covers the fundamentals of building and applying state space models using the SSM procedure (SAS/ETS). Students are presented with an overview of the model and learn advantages of the State Space approach. The course also describes fundamental model details, presents some straightforward examples of specifying and fitting models using the SSM procedure, and considers estimation in SSM, focusing on the Kalman filter and related details. The course concludes with a variety of SSM modeling applications, focused mainly on time series.

4 ekspert Live Web Classroom
Testowanie stacjonarności i inne tematy dotyczące szeregów czasowych Business Knowledge Series
This course addresses a basic question in time series modeling and forecasting: whether a time series is nonstationary. This question is addressed by the unit root tests. One of the most common tests, the Dickey-Fuller test, is discussed in this lecture.

3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning