SAS Forecast Server

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
Using SAS Forecast Server Procedures
This course teaches you how to create and manage a complete forecasting system using the SAS Forecast Server procedures, giving you the power to confidently plan your business operations.

3 zaawansowany Live Web Classroom
Prognozowanie z użyciem rozwiązania SAS Forecast Server
Kurs ten przygotowuje do automatycznego generowania dużej liczby prognoz za pomocą interaktywnego interfejsu SAS Forecast Studio. Kurs ten zawiera przykładowe dane i ćwiczenia.

Ten kurs obsługuje zarówno wersję desktopową jak i klient/serwer. Dodatkowe tematy dla studentów, którzy licencjonują wersję klient/serwer SAS Forecast Studio obejmują tworzenie raportów z wykorzystaniem przykładowych procesów oraz demonstrację SAS Time Series Studio.

2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Obsługa SAS Demand-Driven Forecasting
Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących prognozy i plany i mówi o tym, jak wykorzystać SAS Forecast Analyst Workbench do prognozowania popytu na produkty przy użyciu złożonych modeli statystycznych, wypracowania konsensusu prognoz w całej organizacji oraz zagregowania wybranych prognoz w SAS Supply Chain Intelligence Center.

2 średnio zaawansowany Classroom