SAS Cost and Profitability Management

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
Modelowanie kosztów z wykorzystaniem SAS Cost and Profitability Management 8.1
To szkolenie pokazuje podstawowe pojęcia i procesy budowania i analizy wielowymiarowych modeli kosztów poprzez użycie kostek OLAP, dedykowanych wzorców raportów oraz klasycznych analiz modeli ABC.

2 średnio zaawansowany e-Learning