SAS Real-Time Decision Manager

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
SAS Real-Time Decision Manager: definiowanie zasobów dla kampanii marketingowych
Szkolenie obejmuje przegląd narzędzia SAS Real-Time Decision Manager pod kątem przygotowania zasobów niezbędnych do konstruowania diagramów decyzyjnych w kampaniach marketingu wychodzącego. Podczas szkolenia uczestnicy poznają interfejs narzędzia SAS Real-Time Decision Manager, a także sposoby tworzenia definicji dla kampanii, identyfikatorów, zdarzeń, definicji odpowiedzi oraz innych źródeł i zasobów niezbędnych do zbudowania i zaimplementowania kampanii marketingu przychodzącego.

2 średnio zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: tworzenie kampanii marketingowych
To szkolenie dostarcza przeglądu narzędzia SAS Real-Time-Decision Manager i przygotowuje użytkowników do podejmowania decyzji z wykorzystaniem rozwiązań do definiowania kampanii marketingu przychodzącego.

2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Zarządzanie i korzystanie z SAS Customer Intelligence Common Data Model Free e-learning
Common data model z SAS Customer Intelligence składa się z tabel, które zawierają informacje o docelowych klientach, kampaniach i komunikatach dotyczących raportowania i dalszych działań marketingowych. Model zapewnia również funkcjonalność operacyjną, która utrzymuje w czasie rzeczywistym dane dotyczące kontaktu z klientem i historii odpowiedzi. Dla wielu administratorów i użytkowników common data model nie jest w pełni zrozumiały. Kurs ten demistyfikuje wspólny model danych, przedstawiając dogłębne wyjaśnienie jego struktury, wykorzystania i dostosowania do potrzeb klienta.

3 zaawansowany e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: Administration
This course provides the detailed information and teaches you the skills that you need to perform administrative tasks for an existing implementation of SAS Real-Time Decision Manager.

3 zaawansowany e-Learning