SAS Data Integration Studio

Title Level Training Formats
dfPower Studio Training
The objective of this course is to provide the participant with the fundamental understanding of how to properly use dfPower Studio and effectively apply the DataFlux technology and methodology.

2 Fundamental Classroom
dfPower Customize Training
The objective of this course is to provide the participant with a fundamental understanding of how to properly apply dfPower Studio and use dfPower Customize to benefit all data quality and data integration initiatives.

3 Intermediate Classroom
Budowa procesów ETL: część 2
Szkolenie jest kontynuacją Budowa procesów ETL: część 1 i skupia się na bardziej zaawansowanym wykorzystaniu środowiska SAS Data Integration Studio w procesie projektowania zadań integracji danych. W pierwszej części szkolenia prezentowane są transformacje pozwalające na rozbudowę i tworzenie zaawansowanych procesów przetwarzania danych. Poza klasyczną funkcjonalnością procesów ETL (Extract, Transform and Load) omawiane są także możliwości integracji procesów z innymi środowiskami i aplikacjami. W ostatniej części szkolenia prezentowane są zagadnienia związane z kompleksowym zarządzaniem całym środowiskiem SAS Data Integration Studio.

3 Intermediate Classroom Live Web Classroom
Leveraging the Power of the Quality Knowledge Base (QKB) in SAS Technology Components
This course assists SAS users with accessing the components of the Quality Knowledge Base (QKB) from within a variety of SAS technology components.

The self-study e-learning includes:

  • Annotatable course notes in PDF format.
  • Virtual Lab time to practice.

3 Intermediate Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Federation Server: Accessing and Virtualizing Enterprise Data
SAS Federation Server makes it easier for business users to access secure data for reporting and analysis. It provides a virtual layer or view, giving users the appropriate level of control without physically moving data. This frees up IT staff to focus on other tasks by giving them a simple method of sharing data using a centralized, governed security layer.

3 Intermediate Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Data Integration Studio: Fast Track
This course introduces SAS Data Integration Studio and includes topics for registering sources and targets, creating and working with jobs, and working with transformations. This course also provides information about working with Loop transformations, defining new transformations, and working with in-database processing.

The self-paced elearning includes:

  • Annotatable course notes in PDF format.
  • Virtual lab time to practice.

4 Expert Classroom Live Web Classroom e-Learning