Live Class Schedule

Join a live class taught by certified SAS instructors. View discounts and FAQ for Details.


Course Title Dates Time Location Language Fee
Data Preparation, Configuration, and Administration in SAS Risk Stratum 26-28 SEP 2023 03:00 PM-06:30 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Applied Clustering Techniques 26-29 SEP 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 27-29 SEP 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 28-29 SEP 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Data Integration Studio: Fast Track 02-05 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 02-06 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 02-06 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Time Series Modeling Essentials 03-06 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 03-06 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 04-05 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 05-06 OCT 2023 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 05-06 OCT 2023 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 05-06 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 2 for SAS9: Advanced 09-10 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Text Analytics in SAS Viya 09-10 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 09-11 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 2: Advanced Techniques 10-13 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Viya Administration Fast Track 10-13,16-19 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
Network Analysis and Network Optimization in SAS Viya 10-13 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
System Tuning Using SAS Enterprise Session Monitor 11-12 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
SAS Viya Administration 12-13 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 12-13 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Exploring SAS Studio for SAS Programmers 13 OCT 2023 07:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 3 150 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics for SAS Viya: Fast Track 16-18 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
Building SAS Studio Flows in SAS Viya 16 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
Interactive Machine Learning in SAS Viya 16-17 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 16-17 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Categorical Data Analysis Using Logistic Regression 16-18 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Miner Integration with Open Source Languages 16 OCT 2023 09:30 AM-01:00 PM CEST Live Web English 3 150 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 16-20 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 16-20 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 16-20 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 16-20 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Predictive Modeling Using Logistic Regression 16-19 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 17-20 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 18-19 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Multivariate Statistics for Understanding Complex Data 18-20,23-25 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 19-20 OCT 2023 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 23-24 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Viya Administration Fast Track 23-26 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 23-24 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Self-Service Data Preparation in SAS Viya 23-24 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Certification Review: SAS 9.4 Base Programming Performance-Based Exam 23-24 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 10 200 NOK Add to Cart
Introduction to Data Science Statistical Methods 23-26 OCT 2023 09:30 AM-01:00 PM CEST Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
Self-Service Data Preparation in SAS Viya 23-26 OCT 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
High-Performance Data Processing with CASL in SAS Viya 23-27 OCT 2023 07:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Kom i gang med SAS!Dette er et tilbud til deg som er ny med SAS – eller skal bruke SAS på en ny måte:

Kanskje du skal lære deg å programmere i SAS Base, lære deg litt SQL, bruke SAS Visual Analytics, SAS Enterprise Guide eller lære mer om analyse og modellering?

Vi arrangerer korte sesjoner på ca. to timer med ett tema pr. gang. Det blir litt teori i starten og deretter demoer med hands-on for deltagerne.Tidspunkt for selve sesjonene er vanligvis tirsdager 09:00-11:00

Med disse sesjonene ønsker vi at du skal komme i gang, og at det blir enklere å tilegne seg mer og dypere kunnskap via kurs som e-læring eller virtuelt via Live Web.
De erstatter ikke våre kurs, og kursdokumentasjon er ikke inkludert. Men de hjelper deg i gang, og du møter en instruktør fra SAS som kan gi deg råd videre!

Du kan delta ved fysisk oppmøte hos SAS i Parkveien i Oslo eller be om Teams-link for å delta virtuelt.
Hvis du kommer til Parkveien, må du gjerne ta med din egen laptop og bruke den til hands-on.

Vi har planlagt følgende sesjoner, med forbehold om at endringer kan forekomme:

Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt , 09 MAY
Kom i gang med SAS SAS Studio for SAS Viya – menystyrt , 23 MAY
Kom i gang med SAS Base Programmering , 13 JUN
Kom i gang med SAS Visual Analytics , 20 JUN
Kom i gang med SAS Base Programmering, 29 AUG
Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt, 26 SEP
Kom i gang med SAS SQL-Programmering, 24 OKT
Kom i gang med SAS Visual Analytics, 31 OKT
Kom i gang med SAS Base Programmering, 28 NOV
Kom i gang med SAS Visual Analytics, 5 DES
Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt, 12 DES
Kom i gang med SAS SAS Studio for SAS Viya – menystyrt, 19 DES
24 OCT 2023 09:00 AM-11:00 AM CEST Oslo Norwegian Free Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 25-26 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Probability Surveys 1: Design, Descriptive Statistics, and Analysis 27,30 OCT-03 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 30-31 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Data Management in SAS Viya 4: Fast TrackIn this course, you explore the visual interfaces and learn the programming techniques for loading and preparing your data in SAS Viya. Both the interfaces, SAS Data Preparation (SAS Data Studio) and SAS Studio flows, can be used to create jobs that prepare and load data in CAS. SAS Data Preparation focuses on in-memory data preparation and data wrangling done by the business analyst. SAS Studio flows can be used for other data management use cases like ETL (Extract, Transform, and Load) processing of data on the SAS server where data is first loaded to SAS data sets or a databases before making data available in-memory in CAS. The course also introduces SAS programming techniques to load data in SAS Viya and ways to migrate your Base SAS programs to make use of new capabilities in the DATA step, FedSQL, and procedures to enable fast, parallel in-memory processing in SAS Viya. When explaining the core concepts of data management in SAS Viya, we introduce you to the data architecture of SAS Viya and the CAS data life cycle. CAS IO in SAS Viya introduces you to ways to improve load-processing time using techniques like parallel and multi-node loading. In discussing physical data modeling in CAS, several techniques are discussed to improve the size and performance of in-memory tables. Finally, a discussion of data processing in CAS presents the data manipulation techniques using common procedures, CAS actions, SAS DS2, FedSQL, and data quality algorithms.
30 OCT-03 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 31 500 NOK Add to Cart
Machine Learning Using SAS Viya 30-31 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 30-31 OCT 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 30-31 OCT 2023 02:00 PM-10:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 30 OCT-03 NOV 2023 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS9 Administration Fast Track 30 OCT-03 NOV,06-08 NOV 2023 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
Kom i gang med SAS!Dette er et tilbud til deg som er ny med SAS – eller skal bruke SAS på en ny måte:

Kanskje du skal lære deg å programmere i SAS Base, lære deg litt SQL, bruke SAS Visual Analytics, SAS Enterprise Guide eller lære mer om analyse og modellering?

Vi arrangerer korte sesjoner på ca. to timer med ett tema pr. gang. Det blir litt teori i starten og deretter demoer med hands-on for deltagerne.Tidspunkt for selve sesjonene er vanligvis tirsdager 09:00-11:00

Med disse sesjonene ønsker vi at du skal komme i gang, og at det blir enklere å tilegne seg mer og dypere kunnskap via kurs som e-læring eller virtuelt via Live Web.
De erstatter ikke våre kurs, og kursdokumentasjon er ikke inkludert. Men de hjelper deg i gang, og du møter en instruktør fra SAS som kan gi deg råd videre!

Du kan delta ved fysisk oppmøte hos SAS i Parkveien i Oslo eller be om Teams-link for å delta virtuelt.
Hvis du kommer til Parkveien, må du gjerne ta med din egen laptop og bruke den til hands-on.

Vi har planlagt følgende sesjoner, med forbehold om at endringer kan forekomme:

Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt , 09 MAY
Kom i gang med SAS SAS Studio for SAS Viya – menystyrt , 23 MAY
Kom i gang med SAS Base Programmering , 13 JUN
Kom i gang med SAS Visual Analytics , 20 JUN
Kom i gang med SAS Base Programmering, 29 AUG
Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt, 26 SEP
Kom i gang med SAS SQL-Programmering, 24 OKT
Kom i gang med SAS Visual Analytics, 31 OKT
Kom i gang med SAS Base Programmering, 28 NOV
Kom i gang med SAS Visual Analytics, 5 DES
Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt, 12 DES
Kom i gang med SAS SAS Studio for SAS Viya – menystyrt, 19 DES
31 OCT 2023 09:00 AM-11:00 AM CET Oslo Norwegian Free Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 31 OCT-01 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
High-Performance Data Manipulation with SAS DS2 31 OCT-03 NOV 2023 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Advanced Machine Learning Using SAS Viya 01-03,06-08 NOV 2023 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Mixed Models Analyses Using SAS 01-03,06-08 NOV 2023 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Statistics 2: ANOVA and Regression 01-03,06-08 NOV 2023 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 02-03 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 02-03 NOV 2023 02:00 PM-10:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 02-03 NOV 2023 02:00 PM-10:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 06-07 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Statistics 2: ANOVA and Regression 06-08 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 06-07 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Text Analytics Using SAS Text Miner 06-07 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
High-Performance Data Processing with CASL in SAS Viya 06-08 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 06-07 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Viya and Python Integration for Machine Learning 06-07 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
Advanced Analytics for IoT Using SAS Event Stream Processing 06-07 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
SAS Viya and Python Integration Fundamentals 06-08 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Multivariate Statistics for Understanding Complex Data 10,13-17 NOV 2023 02:00 PM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Statistics You Need to Know for Machine Learning 10,13-17 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Bayesian Analyses Using SAS 13-14 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 13-14 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 13-17 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 13-17 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 13-17 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 13-17 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 13-16 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Efficiency Tips for Database Programming in SAS 13 NOV 2023 07:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 3 150 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 13-15 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 13-16 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 14-15 NOV 2023 09:00 AM-04:30 PM CET Oslo Norwegian 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide for Experienced SAS Programmers 14-16 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Building an Interface with SAS Visual Investigator 14-17 NOV 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 20-22 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 20-21 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Supervised Machine Learning Procedures Using SAS Viya in SAS Studio 20-21 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 27-28 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Survival Analysis Using the Proportional Hazards Model 27-28 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 27-28 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 2: Advanced Techniques 27-28 NOV 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Kom i gang med SAS!Dette er et tilbud til deg som er ny med SAS – eller skal bruke SAS på en ny måte:

Kanskje du skal lære deg å programmere i SAS Base, lære deg litt SQL, bruke SAS Visual Analytics, SAS Enterprise Guide eller lære mer om analyse og modellering?

Vi arrangerer korte sesjoner på ca. to timer med ett tema pr. gang. Det blir litt teori i starten og deretter demoer med hands-on for deltagerne.Tidspunkt for selve sesjonene er vanligvis tirsdager 09:00-11:00

Med disse sesjonene ønsker vi at du skal komme i gang, og at det blir enklere å tilegne seg mer og dypere kunnskap via kurs som e-læring eller virtuelt via Live Web.
De erstatter ikke våre kurs, og kursdokumentasjon er ikke inkludert. Men de hjelper deg i gang, og du møter en instruktør fra SAS som kan gi deg råd videre!

Du kan delta ved fysisk oppmøte hos SAS i Parkveien i Oslo eller be om Teams-link for å delta virtuelt.
Hvis du kommer til Parkveien, må du gjerne ta med din egen laptop og bruke den til hands-on.

Vi har planlagt følgende sesjoner, med forbehold om at endringer kan forekomme:

Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt , 09 MAY
Kom i gang med SAS SAS Studio for SAS Viya – menystyrt , 23 MAY
Kom i gang med SAS Base Programmering , 13 JUN
Kom i gang med SAS Visual Analytics , 20 JUN
Kom i gang med SAS Base Programmering, 29 AUG
Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt, 26 SEP
Kom i gang med SAS SQL-Programmering, 24 OKT
Kom i gang med SAS Visual Analytics, 31 OKT
Kom i gang med SAS Base Programmering, 28 NOV
Kom i gang med SAS Visual Analytics, 5 DES
Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt, 12 DES
Kom i gang med SAS SAS Studio for SAS Viya – menystyrt, 19 DES
28 NOV 2023 09:00 AM-11:00 AM CET Oslo Norwegian Free Add to Cart
Supervised Machine Learning Procedures Using SAS Viya in SAS Studio 28 NOV-01 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Hadoop Data Management with Hive, Pig, and SAS 28 NOV-01 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Deep Learning Using SAS Software 28 NOV-01 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 29 NOV-01 DEC 2023 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Report Writing 29 NOV-01 DEC,04-06 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 30 NOV-01 DEC 2023 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 30 NOV-01 DEC 2023 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 30 NOV-01 DEC 2023 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Tree-Based Machine Learning Methods in SAS Viya 04-06 DEC 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 04-05 DEC 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Deep Learning Using SAS Software 04-05 DEC 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Viya Administration Fast Track 04-07 DEC 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 04-08 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 04-07 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Creating Reports and Graphs with SAS Enterprise Guide 04-08 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 2: Advanced Techniques 04-07 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Certification Review: SAS 9.4 Base Programming Performance-Based Exam 04-08 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 10 200 NOK Add to Cart
SAS9 Administration Fast Track 04-08,11-13 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Visual Text Analytics in SAS Viya 04-07 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Survival Data Mining: A Programming Approach 04-07 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics for SAS Viya: Fast Track 05-07 DEC 2023 09:00 AM-04:30 PM CET Oslo Norwegian 18 900 NOK Add to Cart
Machine Learning Using SAS Viya 05-06 DEC 2023 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Bayesian Analyses Using SAS 05-08 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Viya Administration Fast Track 05-08,11-14 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
Data Visualization Using SAS ODS Graphics 11-13 DEC 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Efficiency Tips for Database Programming in SAS 11 DEC 2023 09:30 AM-01:00 PM CET Live Web English 3 150 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 11-15 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 11-15 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 11-15 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 11-15 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Kom i gang med SAS!Dette er et tilbud til deg som er ny med SAS – eller skal bruke SAS på en ny måte:

Kanskje du skal lære deg å programmere i SAS Base, lære deg litt SQL, bruke SAS Visual Analytics, SAS Enterprise Guide eller lære mer om analyse og modellering?

Vi arrangerer korte sesjoner på ca. to timer med ett tema pr. gang. Det blir litt teori i starten og deretter demoer med hands-on for deltagerne.Tidspunkt for selve sesjonene er vanligvis tirsdager 09:00-11:00

Med disse sesjonene ønsker vi at du skal komme i gang, og at det blir enklere å tilegne seg mer og dypere kunnskap via kurs som e-læring eller virtuelt via Live Web.
De erstatter ikke våre kurs, og kursdokumentasjon er ikke inkludert. Men de hjelper deg i gang, og du møter en instruktør fra SAS som kan gi deg råd videre!

Du kan delta ved fysisk oppmøte hos SAS i Parkveien i Oslo eller be om Teams-link for å delta virtuelt.
Hvis du kommer til Parkveien, må du gjerne ta med din egen laptop og bruke den til hands-on.

Vi har planlagt følgende sesjoner, med forbehold om at endringer kan forekomme:

Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt , 09 MAY
Kom i gang med SAS SAS Studio for SAS Viya – menystyrt , 23 MAY
Kom i gang med SAS Base Programmering , 13 JUN
Kom i gang med SAS Visual Analytics , 20 JUN
Kom i gang med SAS Base Programmering, 29 AUG
Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt, 26 SEP
Kom i gang med SAS SQL-Programmering, 24 OKT
Kom i gang med SAS Visual Analytics, 31 OKT
Kom i gang med SAS Base Programmering, 28 NOV
Kom i gang med SAS Visual Analytics, 5 DES
Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt, 12 DES
Kom i gang med SAS SAS Studio for SAS Viya – menystyrt, 19 DES
12 DEC 2023 09:00 AM-11:00 AM CET Oslo Norwegian Free Add to Cart
SAS Viya and Python Integration for Machine Learning 12 DEC 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
Categorical Data Analysis Using Logistic Regression 12-15,18-19 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Interactive Machine Learning in SAS Viya 12-15 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 13-14 DEC 2023 09:00 AM-04:30 PM CET Oslo Norwegian 12 600 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 13-15 DEC 2023 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Viya and R Integration for Machine Learning 14 DEC 2023 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
Kom i gang med SAS!Dette er et tilbud til deg som er ny med SAS – eller skal bruke SAS på en ny måte:

Kanskje du skal lære deg å programmere i SAS Base, lære deg litt SQL, bruke SAS Visual Analytics, SAS Enterprise Guide eller lære mer om analyse og modellering?

Vi arrangerer korte sesjoner på ca. to timer med ett tema pr. gang. Det blir litt teori i starten og deretter demoer med hands-on for deltagerne.Tidspunkt for selve sesjonene er vanligvis tirsdager 09:00-11:00

Med disse sesjonene ønsker vi at du skal komme i gang, og at det blir enklere å tilegne seg mer og dypere kunnskap via kurs som e-læring eller virtuelt via Live Web.
De erstatter ikke våre kurs, og kursdokumentasjon er ikke inkludert. Men de hjelper deg i gang, og du møter en instruktør fra SAS som kan gi deg råd videre!

Du kan delta ved fysisk oppmøte hos SAS i Parkveien i Oslo eller be om Teams-link for å delta virtuelt.
Hvis du kommer til Parkveien, må du gjerne ta med din egen laptop og bruke den til hands-on.

Vi har planlagt følgende sesjoner, med forbehold om at endringer kan forekomme:

Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt , 09 MAY
Kom i gang med SAS SAS Studio for SAS Viya – menystyrt , 23 MAY
Kom i gang med SAS Base Programmering , 13 JUN
Kom i gang med SAS Visual Analytics , 20 JUN
Kom i gang med SAS Base Programmering, 29 AUG
Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt, 26 SEP
Kom i gang med SAS SQL-Programmering, 24 OKT
Kom i gang med SAS Visual Analytics, 31 OKT
Kom i gang med SAS Base Programmering, 28 NOV
Kom i gang med SAS Visual Analytics, 5 DES
Kom i gang med SAS Enterprise Guide – menystyrt, 12 DES
Kom i gang med SAS SAS Studio for SAS Viya – menystyrt, 19 DES
19 DEC 2023 09:00 AM-11:00 AM CET Oslo Norwegian Free Add to Cart
SAS Visual Analytics for SAS Viya: Fast Track 08-10 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 08-09 JAN 2024 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 08-12 JAN 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 08-11 JAN 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 08-12 JAN 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 08-12 JAN 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 08-12 JAN 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 08-11 JAN 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Statistics in SAS Viya: Interactive Model Building 10-11 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 10-12 JAN 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Essential Functions of SAS Intelligent Decisioning 11-12 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 15 750 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 11-12 JAN 2024 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 15-17 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 15-16 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 17-18 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 17-19 JAN 2024 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 18-19 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 22-23 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Grid Manager: Administration 22-23 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 22-23 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 22-26 JAN 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
System Tuning Using SAS Enterprise Session Monitor 23-24 JAN 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
SAS Viya Administration Fast Track 23-26,29-30 JAN,01 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
Self-Service Data Preparation in SAS Viya 24-25 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 24-25 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Report Writing 24-26 JAN 2024 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 29-30 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Data Management in SAS Viya 4: Fast TrackIn this course, you explore the visual interfaces and learn the programming techniques for loading and preparing your data in SAS Viya. Both the interfaces, SAS Data Preparation (SAS Data Studio) and SAS Studio flows, can be used to create jobs that prepare and load data in CAS. SAS Data Preparation focuses on in-memory data preparation and data wrangling done by the business analyst. SAS Studio flows can be used for other data management use cases like ETL (Extract, Transform, and Load) processing of data on the SAS server where data is first loaded to SAS data sets or a databases before making data available in-memory in CAS. The course also introduces SAS programming techniques to load data in SAS Viya and ways to migrate your Base SAS programs to make use of new capabilities in the DATA step, FedSQL, and procedures to enable fast, parallel in-memory processing in SAS Viya. When explaining the core concepts of data management in SAS Viya, we introduce you to the data architecture of SAS Viya and the CAS data life cycle. CAS IO in SAS Viya introduces you to ways to improve load-processing time using techniques like parallel and multi-node loading. In discussing physical data modeling in CAS, several techniques are discussed to improve the size and performance of in-memory tables. Finally, a discussion of data processing in CAS presents the data manipulation techniques using common procedures, CAS actions, SAS DS2, FedSQL, and data quality algorithms.
29 JAN-02 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 31 500 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS9: Basics 29-30 JAN 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
High-Performance Data Processing with CASL in SAS Viya 29 JAN-02 FEB 2024 07:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
High-Performance Data Manipulation with SAS DS2 29 JAN-01 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 29 JAN-02 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 29 JAN-01 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS9 Administration Fast Track 30 JAN-02 FEB,05-06,08 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
Exploring SAS Studio for SAS Analytics Pro 30 JAN 2024 07:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 3 150 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 2: Advanced Techniques 31 JAN-01 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Viya and Python Integration Fundamentals 31 JAN-02 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Interactive Machine Learning in SAS Viya 01-02 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 01-02 FEB 2024 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Data Integration Studio: Fast Track 05-09 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Visual Text Analytics in SAS Viya 05-06 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Building SAS Studio Flows in SAS Viya 05 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
Introduction to Data Science Statistical Methods 05-06 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 05-09 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 05-09 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 05-09 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Time Series Modeling Essentials 05-08 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 06-07 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Machine Learning Using SAS Viya 06-09 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Statistics You Need to Know for Machine Learning 07-09,12-14 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Certification Review: SAS 9.4 Base Programming Performance-Based Exam 08-09 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 10 200 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 12-14 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 12-13 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Certification Review: SAS 9.4 Base Programming Performance-Based Exam 12-16 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 10 200 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 12-15 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 12-16 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Bayesian Analyses Using SAS 13-16 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 2 for SAS9: Advanced 14-15 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 15-16 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 15-16 FEB 2024 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 19-20 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Viya Administration Fast Track 19-22 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 19-20 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 2: Advanced Techniques 20-23 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Forecasting Using Model Studio in SAS Viya 20-23 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 21-22 FEB 2024 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 21-23 FEB 2024 03:00 PM-11:00 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 21-23 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression 21-23,26-28 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Building SAS Studio Flows in SAS Viya 22-23 FEB 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
SAS9 Administration Fast Track 26-29 FEB 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 26 FEB-01 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Workload Orchestrator Administration for SAS Grid 27 FEB-01 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS9: Basics 27 FEB-01 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Introduction to SAS and Hadoop 27 FEB-01 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Report Writing 01,04-08 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 04-05 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics for SAS Viya: Fast Track 04-06 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 04-08 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 04-08 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 04-08 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Viya and Python Integration for Machine Learning 04-05 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 04-08 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Deep Learning Using SAS Software 04-07 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Statistics in SAS Viya: Interactive Model Building 06-07 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Categorical Data Analysis Using Logistic Regression 06-08,11-13 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Essential Functions of SAS Intelligent Decisioning 07-08 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 15 750 NOK Add to Cart
System Tuning Using SAS Enterprise Session Monitor 07-08 MAR 2024 07:00 PM-10:30 PM CET Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 11-13 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 11-12 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Viya Administration Fast Track 11-14 MAR 2024 02:00 PM-10:00 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 11-15 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 11-15 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Applied Clustering Techniques 12-15 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Data Visualization Using SAS ODS Graphics 12-15,18-19 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Advanced Machine Learning Using SAS Viya 13-15,18-20 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide for Experienced SAS Programmers 13-15 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 14-15 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Advanced Machine Learning Using SAS Viya 18-20 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 18-19 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 18-19 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Data Integration Studio: Fast Track 18-22,25,27 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
Essential Functions of SAS Intelligent Decisioning 18-22 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 15 750 NOK Add to Cart
Machine Learning Using SAS Viya 19-22 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 20-21 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 20-21 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 20-22 MAR 2024 02:00 PM-10:00 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 20-22 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner 22,25-27 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 25-26 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Efficiency Tips for Database Programming in SAS 25 MAR 2024 06:00 PM-10:00 PM CET Live Web English 3 150 NOK Add to Cart
Statistical Analysis with the GLIMMIX Procedure 25-28 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 25-29 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Self-Service Data Preparation in SAS Viya 26-29 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Viya and Python Integration Fundamentals 26-28 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Visual Statistics in SAS Viya: Interactive Model Building 26-29 MAR 2024 06:00 PM-09:30 PM CET Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner 27 MAR 2024 09:30 AM-05:30 PM CET Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide for Experienced SAS Programmers 02-04 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Grid Manager: Administration 02-03 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 02-03 APR 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 02-05 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 03-04 APR 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 04-05 APR 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Data Management in SAS Viya 4: Fast TrackIn this course, you explore the visual interfaces and learn the programming techniques for loading and preparing your data in SAS Viya. Both the interfaces, SAS Data Preparation (SAS Data Studio) and SAS Studio flows, can be used to create jobs that prepare and load data in CAS. SAS Data Preparation focuses on in-memory data preparation and data wrangling done by the business analyst. SAS Studio flows can be used for other data management use cases like ETL (Extract, Transform, and Load) processing of data on the SAS server where data is first loaded to SAS data sets or a databases before making data available in-memory in CAS. The course also introduces SAS programming techniques to load data in SAS Viya and ways to migrate your Base SAS programs to make use of new capabilities in the DATA step, FedSQL, and procedures to enable fast, parallel in-memory processing in SAS Viya. When explaining the core concepts of data management in SAS Viya, we introduce you to the data architecture of SAS Viya and the CAS data life cycle. CAS IO in SAS Viya introduces you to ways to improve load-processing time using techniques like parallel and multi-node loading. In discussing physical data modeling in CAS, several techniques are discussed to improve the size and performance of in-memory tables. Finally, a discussion of data processing in CAS presents the data manipulation techniques using common procedures, CAS actions, SAS DS2, FedSQL, and data quality algorithms.
08-12 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 31 500 NOK Add to Cart
Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression 08-10 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 2 for SAS9: Advanced 09-10 APR 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Optimization Concepts for Data Science and Artificial Intelligence 09-12 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Survival Data Mining: A Programming Approach 09-12 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 10-12 APR 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Statistics You Need to Know for Machine Learning 10-12,15-17 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 11-12 APR 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 15-17 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 15-16 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 15-19 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 15-19 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 16-19 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 2: Advanced Techniques 16-19 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 17-18 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 18-19 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Machine Learning Using SAS Viya 22-23 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 22-23 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS9: Basics 22-23 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Viya Administration Fast Track 22-25 APR 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
High-Performance Data Processing with CASL in SAS Viya 22-26 APR 2024 07:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Creating Reports and Graphs with SAS Enterprise Guide 22-26 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 22-26 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 22-26 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 22-24 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 22-25 APR 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 24-25 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Interactive Machine Learning in SAS Viya 24-25 APR 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Mixed Models Analyses Using SAS 24-26,29 APR-01 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
Mixed Models Analyses Using SAS 29 APR-01 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Data Integration Studio: Fast Track 29 APR-03 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
Statistics 2: ANOVA and Regression 29 APR-01 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Report Writing 29 APR-01 MAY 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Macro Language 1: Essentials 29 APR-03 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Exploring SAS Studio for SAS Programmers 29 APR 2024 07:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 3 150 NOK Add to Cart
Machine Learning Using SAS Viya 29 APR-02 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Supervised Machine Learning Procedures Using SAS Viya in SAS Studio 30 APR-03 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Multivariate Statistics for Understanding Complex Data 01-03,06-08 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Viya and R Integration for Machine Learning 02-03 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 06-10 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 06-10 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Predictive Modeling Using Logistic Regression 06-09 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 07-08 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics for SAS Viya: Fast Track 07-09 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
High-Performance Data Manipulation with SAS DS2 07-10 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS9 Administration Fast Track 07-10,13-14,16 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 07-10 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Visual Text Analytics in SAS Viya 07-10 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression 08-10,13-15 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS Visual Statistics in SAS Viya: Interactive Model Building 09-10 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 1: Essentials 13-15 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
SAS9 Administration Fast Track 13-16 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 13-14 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 13-17 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS Programming 3: Advanced Techniques 13-17 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
SAS SQL 1: Essentials 13-17 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 15-16 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 15-17 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
SAS Viya and Python Integration Fundamentals 15-17 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
Probability Surveys 1: Design, Descriptive Statistics, and Analysis 15-17,20-22 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
Analytics Value Training

Program description
The Analytics Value Training (AVT) is in its essence a software and technology agnostic/independent program, that helps to transform organizations to be more data-driven and obtain business value with analytics. The program objectives are to establish a mindset for analytics, understand the business value and develop critical skills to succeed in the organization’s interdepartmental analytics efforts. Attendees can bring their own cases and benefit from the expertise of an ecosystem of industry thought leaders.
The program will be delivered in 14 virtual workshop sessions during 12 months. The learning consists of learning lessons and hand-on sessions.

Program outcomes and Learning Objectives
Knowledge
 • Define value created by analytics in organizations
 • Identify suitable advanced analytical techniques for their tasks
 • Recognize necessary data for each task
 • Match relevant data for specific analytics
 • Skills
 • Apply analytical techniques for analytics
 • Develop analytical models
 • Perform business analytics
 • Compare different solutions/models
 • Abilities
 • Communicate analytics value in different context
 • Present solutions in a clear manner
 • Define analytics problem clearly
 • 16 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 57 000 NOK Add to Cart
  SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 16-17 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 20-21 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Viya Administration Fast Track 20-23 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
  SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 20-21 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  High-Performance Data Processing with CASL in SAS Viya 20-22 MAY 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
  SAS Programming 1: Essentials 20-22 MAY 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
  SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 20-21 MAY 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Network Analysis and Network Optimization in SAS Viya 20-23 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Visual Analytics 1 for SAS9: Basics 20-23 MAY 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Essential Functions of SAS Intelligent Decisioning 22-23 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 15 750 NOK Add to Cart
  SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 22-23 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Macro Language 1: Essentials 28-29 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Visual Analytics 2 for SAS9: Advanced 28-29 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Predictive Modeling Using Logistic Regression 29-30 MAY 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Statistics 2: ANOVA and Regression 29-31 MAY,03-05 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
  Forecasting Using Model Studio in SAS Viya 03-04 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Macro Language 2: Advanced Techniques 03-04 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Network Analysis and Network Optimization in SAS Viya 03-04 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Certification Review: SAS 9.4 Base Programming Performance-Based Exam 03-07 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 10 200 NOK Add to Cart
  SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 03-07 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Macro Language 1: Essentials 03-07 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Programming 1: Essentials 03-07 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
  SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 03-07 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Programming 3: Advanced Techniques 03-07 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Certification Review: SAS 9.4 Base Programming Performance-Based Exam 05-06 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 10 200 NOK Add to Cart
  Bayesian Analyses Using SAS 05-06 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Advanced Predictive Modeling Using SAS Enterprise Miner 05-07,10-12 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
  SAS Programming 1: Essentials 10-12 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
  Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 10-11 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
  SAS Viya Operations 10-13 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Viya Administration Fast Track 10-13 JUN 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 25 200 NOK Add to Cart
  Optimization Concepts for Data Science and Artificial Intelligence 10-13 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS SQL 1: Essentials 10-14 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 10-13 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Macro Language 2: Advanced Techniques 11-14 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Interactive Machine Learning in SAS Viya 11-14 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Machine Learning Using SAS Viya 11-14 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Supervised Machine Learning Procedures Using SAS Viya in SAS Studio 12-13 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Accelerating SAS Code on the SAS Viya Platform 12-14 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 9 450 NOK Add to Cart
  SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 13-14 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  System Tuning Using SAS Enterprise Session Monitor 13-14 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
  Introduction to Data Science Statistical Methods 17-20 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
  SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 17-18 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 17-18 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Creating Reports and Graphs with SAS Enterprise Guide 17-18 JUN 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Self-Service Data Preparation in SAS Viya 19-20 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Efficiency Tips for Database Programming in SAS 19 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 3 150 NOK Add to Cart
  Statistics You Need to Know for Machine Learning 19-21,24-26 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
  SAS Viya and Python Integration for Machine Learning 20 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
  SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 20-21 JUN 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Viya and R Integration for Machine Learning 21 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 6 300 NOK Add to Cart
  Efficiency Tips for Database Programming in SAS 21 JUN 2024 07:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 3 150 NOK Add to Cart
  High-Performance Data Processing with CASL in SAS Viya 24-26 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
  SAS SQL 1: Essentials 24-25 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Survival Analysis Using the Proportional Hazards Model 24-25 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  SAS Programming 1: Essentials 24-26 JUN 2024 03:00 PM-11:00 PM CEST Live Web English 18 900 NOK Add to Cart
  SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 24-27 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Time Series Modeling Essentials 24-27 JUN 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Deep Learning Using SAS Software 26-27 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Interactive Machine Learning in SAS Viya 26-27 JUN 2024 09:30 AM-05:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart
  Probability Surveys 1: Design, Descriptive Statistics, and Analysis 16-18,21-23 OCT 2024 07:00 PM-10:30 PM CEST Live Web English 12 600 NOK Add to Cart

   

   

  Academics

  View discounts for educators and students.

  icon

   

  SAS Training Points

  Lock in up to 30% savings on all your training needs.

   

  Frequently Asked Questions

  One seat in your classroom or live web course along with 12 month access to the e-learning version (if available) to practice after class. The course includes course materials pdf and hands-on virtual labs to practice in the software. You will also have the option to accept a digital, shareable badge upon completion of the course.
  Yes, if an e-Learning version of the course is available, it is included with your classroom or live web course. Your 12-month e-Learning access will start after you’ve completed the course.
  Yes, hands-on labs are included to practice if available for the course.
  Yes. Schedule private team training exclusively for your team either virtually or in-person, at your location or ours.