Rodzaje szkoleń:

Classroom   =   Stacjonarne
Live Web   =   Live Web
e-Learning   =   e-Learning

Znajdź kurs

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
Administering SAS Intelligence and Investigation Management 3 zaawansowany Live Web Classroom
Administracja i architektura SAS 3 zaawansowany Classroom
Administracja platformą SAS9: administracja metadanymi 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Administracja platformą SAS9: administracja serwerami 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Administracja środowiska SAS Grid za pomocą narzędzia SAS Workload Orchestrator 3 zaawansowany Live Web Classroom
Administrowanie aplikacjami SAS Office Analytics i SAS Enterprise Guide 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Advanced SAS Programming Certification Package 3 zaawansowany Classroom
Analityka praktyczna w SAS Enterprise Miner 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analiza danych kategorycznych z wykorzystaniem regresji logistycznej 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analiza danych longitudinalnych o odpowiedzi dykretnej oraz ciągłej 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Analiza potrzeb szkoleniowych 0 brak poziomu Classroom
Analiza przeżycia za pomocą modelu proporcjonalnego hazardu 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Analiza tekstu w SAS Text Miner 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analizy modeli mieszanych przy użyciu SAS 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analytics: Putting It All to Work Business Knowledge Series 3 zaawansowany Live Web Classroom
Base Programming Certification Package 3 zaawansowany Classroom
Budowa i rozwiązywania modeli optymalizacyjnych z SAS/OR 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Budowa i zarządzanie modelami oraz tworzenie decyzji biznesowych w SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Budowa kart scoringowych w środowisku SAS Enterprise Miner 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Budowa procesów ETL: część I 3 zaawansowany Classroom
Budowa procesów ETL: część II 3 zaawansowany Classroom
Budowa procesów gotowych w SAS: część I 2 średnio zaawansowany Classroom e-Learning
Budowa procesów gotowych w SAS: część II 3 zaawansowany Classroom e-Learning
Creating Business Intelligence for Your Organization: Fast Track 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Creating Reports and Graphs with SAS Enterprise Guide 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Credit Risk Modeling Business Knowledge Series 3 zaawansowany e-Learning
DataFlux Data Management Studio: podstawy 3 zaawansowany Classroom e-Learning
DataFlux Data Management Studio: tematy zaawansowane 3 zaawansowany Classroom e-Learning
Deep Learning z wykorzystaniem oprogramowania SAS 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Developing Applications with SAS/AF Software 3 zaawansowany e-Learning
Exploring Data with SAS Visual Analytics 3 zaawansowany Live Web Classroom
Exporting SAS Data Sets and Creating ODS Files for Microsoft Excel 3 zaawansowany Live Web Classroom
Feature Engineering and Data Preparation for Analytics 4 ekspert Live Web Classroom
Forecasting Using SAS Forecast Server Software 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Forecasting Using SAS Software: A Programming Approach 4 ekspert Live Web Classroom
Getting Started with the Platform for SAS Business Analytics 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Harmonogramowanie z użyciem narzędzia Platform Suite for SAS 3 zaawansowany Live Web Classroom
Instant Applications Using JMP Application Builder 2 średnio zaawansowany e-Learning
Integracja danych dla SAS Activity-Based Management 3 zaawansowany e-Learning
Introduction to SAS/ACCESS Interface to Teradata 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Język makr - dynamiczne generowanie kodu 3 zaawansowany Classroom
Język programowania DS2 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
JMP Pro Software: Exploring and Analyzing Patterns in Text Data 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: A Case Study Approach to Data Exploration 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
JMP Software: Analyzing and Modeling Multidimensional Data 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Custom Design of Experiments 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
JMP Software: Designing and Building a Complete JMP Script 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Finding Important Predictors 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Introduction to the JMP Scripting Language 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Measurement System Analysis 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Modern Screening Designs 4 ekspert Live Web Classroom
JMP Software: Reliability Analysis for Non-Repairable Systems 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Statistical Decisions Using ANOVA and Regression 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
JMP Software: Statistical Process Control 3 zaawansowany Live Web Classroom
Mass-Scale Predictive Modeling Using SAS Factory Miner 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Modelowanie drzew decyzyjnych 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Modelowanie kosztów z wykorzystaniem SAS Cost and Profitability Management 8.1 2 średnio zaawansowany e-Learning
Modelowanie predykcyjne z wykorzystaniem SAS In-Memory Statistics 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Modelowanie sieci neuronowych 4 ekspert Classroom e-Learning
Multilevel Modeling of Hierarchical and Longitudinal Data Using SAS Business Knowledge Series 4 ekspert Live Web Classroom
Neural Networks: Essentials 3 zaawansowany Live Web Classroom
Obsługa SAS Demand-Driven Forecasting 2 średnio zaawansowany Classroom
Optimization Concepts for Data Science and Artificial Intelligence 3 zaawansowany Live Web Classroom
Pierwsze kroki z SAS In-Memory Statistics New 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Podstawy modelowania szeregów czasowych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Podstawy programowania w języku SQL 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Podstawy programowania w SAS 4GL (dla nieprogramistów) Free e-learning New 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Podstawy programowania w SAS 4GL (dla programistów) 2 średnio zaawansowany Classroom
Podstawy UNIXa 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Praca w SAS Enterprise Guide 1 podstawowy Classroom
Praca z danymi ORACLE w SASie New 3 zaawansowany Classroom
Praca z SAS Data Loader dla Hadoop 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Praktyczne metody klasteryzacji 4 ekspert Classroom
Predictive Modeling Using Logistic Regression 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Probability Surveys 1: Design, Descriptive Statistics, and Analysis 4 ekspert Live Web Classroom
Procedury raportujące: ODS Graphics (procedury SG i GTL) 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Procedury raportujące: raporty tabelaryczne 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Processing Database and PC File Data with SAS/ACCESS Software 3 zaawansowany Live Web Classroom
Prognozowanie z użyciem Model Studio w SAS Viya 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Programowanie w DS2 (wersja dla Hadoopa) 4 ekspert Live Web Classroom
Programowanie w SAS/IML 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS 4GL - tematy zaawansowane dla nieprogramistów 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w środowisku SAS Grid 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Przetwarzanie tekstu przy użyciu SAS 4GL 2 średnio zaawansowany Classroom
Przetwarzanie w środowisku SAS Grid dla programistów 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Przygotowanie danych w SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Przygotowanie do egzaminu: SAS Base Programming Exam for SAS 9 3 zaawansowany Classroom e-Learning
Rapid Predictive Modeling dla analityka biznesowego 1 podstawowy e-Learning
Raportowanie w SAS Enterprise Guide i SAS Add-In for Microsoft Office 1 podstawowy Classroom
Rozszerzenie funkcjonalności SAS Enterprise Miner o własne węzły 4 ekspert Classroom
SAS Activity-Based Management 7.x: zaawansowane raportowanie i analizy 3 zaawansowany e-Learning
SAS Business Intelligence Reporting: Fast Track 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Collaborative Planning Workbench 5.2: Using the Solution 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Content Categorization Studio: budowa modeli 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Contextual Analysis: budowa modeli 3 zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Data Integration Studio: Kompendium wiedzy 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Demand-Driven Planning and Optimization 5.2: Solution Orientation 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Enterprise Guide: analiza wariancji, regresja i regresja logistyczna 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 1 podstawowy Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide for Experienced SAS Programmers 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Environment Manager: podstawy 2 średnio zaawansowany Classroom
SAS Event Stream Processing 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Federation Server 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Financial Management: administracja danymi 4 ekspert e-Learning
SAS Financial Management: planowanie finansowe 3 zaawansowany e-Learning
SAS Financial Management: raportowanie finansowe 3 zaawansowany e-Learning
SAS Forecast Analyst Workbench 5.2 : Using the Solution 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Grid Manager: administracja 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Macro Language 1: Essentials 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
SAS Macro Language 2: Advanced Techniques 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
SAS Marketing Automation: definiowanie zasobów dla kampanii marketingowych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Marketing Automation: tworzenie i uruchamianie kampanii typu "outbound" 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Marketing Automation: zaawansowana budowa kampanii marketingowych 3 zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Marketing Optimization: maksymalizacja efektywności kampanii 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Mentoring Services 0 brak poziomu Classroom
SAS Office Analytics: Fast Track 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
SAS Office Analytics: Getting Started 1 podstawowy Live Web Classroom
SAS Platform Administration: Fast Track 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
SAS Programming for R Users Free e-learning 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: definiowanie zasobów dla kampanii marketingowych 2 średnio zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: tworzenie kampanii marketingowych 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Strategy Management: Building and Managing a Scorecard Strategy 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Visual Analytics: administracja środowiskiem nierozproszonym 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Analytics: administracja środowiskiem rozproszonym 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Analytics: eksploracja danych i budowa raportów 1 podstawowy Classroom
SAS Visual Analytics: Fast Track 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics: przygotowanie danych 2 średnio zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics 1 (SAS Viya): podstawy New 1 podstawowy Classroom
SAS Visual Analytics 1 for SAS9: Basics 1 podstawowy Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics 1 podstawowy Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics 2 (SAS Viya): tematy zaawansowane New 3 zaawansowany Classroom
SAS Visual Analytics 2 for SAS9: Advanced 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics for SAS 9: Getting Started 1 podstawowy Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Investigator: budowa interfejsu 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Investigator: przegląd i analiza 1 podstawowy Classroom
SAS Visual Statistics: interaktywna budowa modeli predykcyjnych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Statistics (SAS Viya): interaktywna budowa modeli predykcyjnych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Text Analytics w SAS Viya New 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Viya: administracja część I 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: administracja część II 0 brak poziomu Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: integracja z Python-em New 3 zaawansowany Classroom
SAS Viya: programowanie 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: przygotowanie danych w SAS Data Studio 3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya: Visual Data Mining i Machine Learning 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
SAS Viya and Python Integration for Machine Learning 3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya and R Integration for Machine Learning 3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Workflow Studio and Workflow Services 9.4 New 3 zaawansowany e-Learning
State Space Modeling Essentials Using the SSM Procedure in SAS/ETS 4 ekspert Live Web Classroom
Statystyka 1: wprowadzenie do analizy wariancji, regresji i regresji logistycznej Free e-learning 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Statystyka 2: analiza wariancji i regresja 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Statystyki wielowymiarowe do zrozumienia złożonych danych 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Strategie i koncepcje dla data scientistów i analityków biznesowych Business Knowledge Series 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Survival Data Mining: A Programming Approach Business Knowledge Series 4 ekspert Live Web Classroom
Testowanie stacjonarności i inne tematy dotyczące szeregów czasowych Business Knowledge Series 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Uczenie maszynowe pod nadzorem z wykorzystaniem SAS Studio w Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Uczenie maszynowe z wykorzystaniem SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Using SAS Intelligence and Investigation Management 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
Using SAS Pack Optimization 2 średnio zaawansowany e-Learning
Using SAS Size Profiling 2 średnio zaawansowany e-Learning
Using SAS Tools for Profitability Performance Management 3 zaawansowany e-Learning
Warsztaty SAS 0 brak poziomu Classroom
What's New with SAS Cost and Profitability Management 8.1 2 średnio zaawansowany e-Learning
Wprowadzenie do pojęć statystycznych Free e-learning Free 1 podstawowy Classroom e-Learning
Wprowadzenie do pojęć statystycznych w SAS Enterprise Guide New 1 podstawowy Classroom
Wprowadzenie do SAS 1 podstawowy Classroom
Wykorzystanie technologii Hadoop w SASie 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Zaawansowana analityka w świecie Big Data Business Knowledge Series 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Zaawansowane modelowanie predykcyjne w SAS Enterprise Miner 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Zarządzanie danymi w Hadoop za pomocą Hive, Pig i SAS 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Zarządzanie modelami analitycznymi w SAS Model Manager 14.1 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Zarządzanie platformą SAS9 za pomocą SAS Environment Managera 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Łączenie tabel przy użyciu SAS 4GL (dla nieprogramistów) New 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Łączenie tabel przy użyciu SAS 4GL (dla programistów) 2 średnio zaawansowany Classroom