Typ školení:

Classroom   =   Prezenční
Live Web   =   Live Web
e-Learning   =   e-Learning

Hledat školení: Celý seznam kurzů

Název Úroveň Typ školení
Writing a Custom Task for SAS Studio Free e-learning 3 Středně pokročilý e-Learning
Working with SAS Data Loader for Hadoop 1 Začátečník Live Web Classroom
What's New with SAS Cost and Profitability Management 8.1 2 Začátečník e-Learning
Using SAS Web Report Studio 0 No level e-Learning
Using SAS Viya REST APIs with Python and R New 3 Středně pokročilý e-Learning
Using SAS to Put Open Source Models into Production 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Using SAS Tools for Profitability Performance Management 3 Středně pokročilý e-Learning
Using SAS Theme Designer for Flex Applications 3 Středně pokročilý e-Learning
Using SAS Size Profiling 2 Začátečník e-Learning
Using SAS Pack Optimization 2 Začátečník e-Learning
Using SAS OLAP Cubes to Create Multidimensional Reports 1 Začátečník e-Learning
Using SAS Intelligence and Investigation Management 2 Začátečník Live Web Classroom
Time Series Modeling Essentials New 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
Text Analytics Using SAS Text Miner 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
Survival Data Mining: A Programming Approach Business Knowledge Series 4 Expert Live Web Classroom
Survival Analysis Using the Proportional Hazards Model 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Supervised Machine Learning Procedures Using SAS Viya in SAS Studio 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Structural Equation Modeling Using SAS Business Knowledge Series 4 Expert e-Learning
Strategies and Concepts for Data Scientists and Business Analysts Business Knowledge Series 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Statistics 2: ANOVA and Regression 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom e-Learning
Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression Free e-learning 2 Začátečník Live Web Classroom e-Learning
Statistical Thinking for Industrial Problem Solving Free e-learning 1 Začátečník e-Learning
Statistical Analysis with the GLIMMIX Procedure 4 Expert Classroom
Stationarity Testing and Other Time Series Topics Business Knowledge Series 3 Středně pokročilý e-Learning
State Space Modeling Essentials Using the SSM Procedure in SAS/ETS 4 Expert Live Web Classroom
Solution Orientation for SAS Size Optimization 2 Začátečník e-Learning
Social Network Analytics Business Knowledge Series 0 No level e-Learning
Self-Service Data Preparation in SAS Viya 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya Enablement Free e-learning 1 Začátečník e-Learning
SAS Viya and Python Integration for Machine Learning 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
SAS Viya Administration Essentials 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya Administration: Enhanced Tasks 0 No level Live Web Classroom
SAS Visual Text Analytics in SAS Viya 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
SAS Visual Statistics on SAS Viya: Interactive Model Building 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Statistics: Interactive Model Building 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
SAS Visual Scenario Designer 6.3M1: Getting Started 1 Začátečník e-Learning
SAS Visual Investigator: Building the Interface 2 Začátečník Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Data Mining and Machine Learning on SAS Viya: Interactive Machine Learning 4 Expert Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Analytics for SAS9: Using SAS Visual Data Builder New 2 Začátečník e-Learning
SAS Visual Analytics for SAS 9: Getting Started 1 Začátečník Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics for SAS 9: Fast Track 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics for SAS 9: Administering a Non-Distributed Deployment on Windows 2 Začátečník Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Analytics for SAS 9: Administering a Distributed Deployment 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Analytics 2 for SAS Viya: Advanced New 4 Expert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics 2 for SAS9: Advanced 4 Expert Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics 1 for SAS Viya: Basics New 1 Začátečník Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics 1 for SAS9: Basics New 1 Začátečník Live Web Classroom e-Learning
SAS Strategy Management: Building and Managing a Scorecard Strategy 2 Začátečník e-Learning
SAS SQL 1: Essentials 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Risk and Finance Workbench: Solution Overview 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Report Writing 1: Essentials 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: Creating Resources for Inbound Campaigns Virtual Lab 0 No level e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: Creating and Managing Campaigns 2 Začátečník Classroom Live Web Classroom
SAS Real-Time Decision Manager: Administration 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Programming on the Grid 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
SAS Programming for R Users Free e-learning 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Programming Fast Track 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
SAS Programming 3: Advanced Techniques and Efficiencies 4 Expert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Programming 1: Essentials Free e-learning 2 Začátečník Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Platform Administration: System Administration 2 Začátečník Live Web Classroom
SAS Platform Administration: Metadata Administration 2 Začátečník Live Web Classroom
SAS Platform Administration: Getting Started Free e-learning 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Platform Administration: Fast Track 2 Začátečník Classroom Live Web Classroom
SAS OLAP Environment: Administration 2 Začátečník e-Learning
SAS Office Analytics: Fast Track 2 Začátečník Live Web Classroom
SAS Model Implementation Platform: Solution Overview 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Marketing Optimization: Maximizing Campaign Efficiency 2 Začátečník Live Web Classroom
SAS Marketing Automation: Designing and Executing Outbound Marketing Campaigns 2 Začátečník Classroom Live Web Classroom
SAS Marketing Automation: Defining the Data and Structure for Campaigns 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom
SAS Marketing Automation: Advanced Campaign Design 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Marketing Automation: Administration 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Macro Language 2: Advanced Techniques 4 Expert Live Web Classroom e-Learning
SAS Macro Language 1: Essentials 4 Expert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Infrastructure for Risk Management: Overview 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Grid Manager Administration New 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
SAS Fraud Management: Using SAS Rules Studio 1 Začátečník e-Learning
SAS Fraud Framework: Investigating Alerts Using Social Network Analysis 1 Začátečník e-Learning
SAS Fraud Framework: Creating Alerts Using SAS Financial Crimes Monitor Virtual Lab 0 No level e-Learning
SAS Fraud Framework: Administering Social Network Analysis 1 Začátečník e-Learning
SAS Forecast Analyst Workbench 5.2 : Using the Solution 2 Začátečník e-Learning
SAS Financial Management 5.4: Data Administration 4 Expert e-Learning
SAS Financial Management: Reporting and Planning Fast Track 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Financial Management: Financial Reporting 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Financial Management: Financial Planning 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Federation Server: Accessing and Virtualizing Enterprise Data 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
SAS Expected Credit Loss for CECL: Using the Solution New 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Event Stream Processing 0 No level Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide for Experienced SAS Programmers 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide 2: Advanced Tasks and Querying 2 Začátečník Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting 1 Začátečník Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide: ANOVA, Regression, and Logistic Regression 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
SAS Demand-Driven Planning and Optimization 5.2: Solution Orientation 2 Začátečník e-Learning
SAS Data Integration Studio: Fast Track 4 Expert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Data Integration Studio: Essentials 3 Středně pokročilý Classroom e-Learning
SAS Data Integration Studio: Additional Topics 4 Expert Classroom e-Learning
SAS Data Governance Essentials 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Compliance Solutions 7.1: Introduction to Administration New 2 Začátečník e-Learning
SAS Collaborative Planning Workbench 5.2: Using the Solution 2 Začátečník e-Learning
SAS Business Rules Manager: Applications for Risk Solutions 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS Business Intelligence Reporting: Fast Track 2 Začátečník Live Web Classroom e-Learning
SAS Activity-Based Management 7.x Advanced Reporting and Analysis 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS 360 Plan 2 Začátečník e-Learning
SAS 360 Engage: Planning and Delivering Targeted and Personalized Digital Content 1 Začátečník e-Learning
SAS 360 Engage: Direct New 1 Začátečník e-Learning
SAS 360 Discover: Working with Digital Data 0 No level e-Learning
SAS 360 Discover: Data Collection Settings and Rules 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS® Viya® and R Integration for Machine Learning 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
SAS® Compliance Solutions: Overview 2 Začátečník e-Learning
SAS(r) Workflow Studio and Workflow Services 9.4 3 Středně pokročilý e-Learning
SAS/GRAPH: Essentials 3 Středně pokročilý e-Learning
Robust Regression Techniques in SAS/STAT Business Knowledge Series 4 Expert e-Learning
Rapid Predictive Modeling for Business Analysts 1 Začátečník e-Learning
Programming for SAS Viya 3 Středně pokročilý Classroom e-Learning
Profit-Driven Business Analytics Business Knowledge Series 4 Expert e-Learning
Processing Database and PC File Data with SAS/ACCESS Software 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Probability Surveys 1: Design, Descriptive Statistics, and Analysis 4 Expert Live Web Classroom
Predictive Modeling Using SAS In-Memory Statistics 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Predictive Modeling Using Logistic Regression (V9.3) 4 Expert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Personalizing the SAS Information Delivery Portal 0 No level e-Learning
Optimization Concepts for Data Science and Artificial Intelligence 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Optimization Concepts for Data Science New 3 Středně pokročilý e-Learning
ODS Graphics: Essentials 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Neural Networks: Essentials 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Neural Network Modeling 4 Expert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Multivariate Statistics for Understanding Complex Data 4 Expert Live Web Classroom
Multilevel Modeling of Hierarchical and Longitudinal Data Using SAS Business Knowledge Series 4 Expert Live Web Classroom
Modeling Cost Using SAS Cost and Profitability Management 8.1 2 Začátečník e-Learning
Mixed Models Analyses Using SAS 4 Expert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Mass-Scale Predictive Modeling Using SAS Factory Miner 4 Expert Live Web Classroom e-Learning
Managing the SAS Platform with SAS Environment Manager 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Managing SAS Analytical Models Using SAS Model Manager Version 14.2 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
Managing Models and Building Decisions in SAS Viya 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
Managing and Using the SAS Customer Intelligence Common Data Model Free e-learning 3 Středně pokročilý e-Learning
Management Overview: Exploring the Platform for SAS Business Analytics 1 Začátečník e-Learning
Machine Learning Using SAS Viya 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
Longitudinal Data Analysis Using Discrete and Continuous Responses 4 Expert Live Web Classroom
Leveraging the Power of the Quality Knowledge Base (QKB) in SAS Technology Components 3 Středně pokročilý e-Learning
JMP Software: Statistical Process Control 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
JMP Software: Stability Analysis 0 No level e-Learning
JMP Software: Reliability Analysis for Non-Repairable Systems 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
JMP Software: Modern Screening Designs 4 Expert Live Web Classroom
JMP Software: Measurement System Analysis 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
JMP Software: Introduction to the JMP Scripting Language 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
JMP Software: Finding Important Predictors 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
JMP Software: Designing and Building a Complete JMP Script 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
JMP Software: Custom Design of Experiments 4 Expert Live Web Classroom e-Learning
JMP Software: Classic Design of Experiments 4 Expert e-Learning
JMP Software: ANOVA and Regression 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
JMP Software: Analyzing and Modeling Multidimensional Data 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
JMP Software: A Case Study Approach to Data Exploration 2 Začátečník Live Web Classroom e-Learning
JMP Pro Software: Exploring and Analyzing Patterns in Text Data 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
JMP Learning Subscription 2 Začátečník e-Learning
Introduction to Statistical Concepts Free e-learning 0 No level e-Learning
Introduction to SAS and Hadoop 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Introduction to SAS/ACCESS Interface to Teradata 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
Introduction to Programming with SAS/IML Software 2 Začátečník Classroom Live Web Classroom
Instant Applications Using JMP Application Builder 2 Začátečník e-Learning
Hadoop Data Management with Hive, Pig, and SAS 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
Getting Started with the Platform for SAS Business Analytics 2 Začátečník e-Learning
Getting Started with SAS In-Memory Statistics 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Fraud Detection Using Descriptive, Predictive, and Social Network Analytics Business Knowledge Series 4 Expert e-Learning
Forecasting Using SAS Software: A Programming Approach 4 Expert Live Web Classroom
Forecasting Using SAS Forecast Server Software 2 Začátečník Live Web Classroom e-Learning
Fitting Tobit and Other Limited Dependent Variable Models Business Knowledge Series 4 Expert e-Learning
Fitting Poisson Regression Models Using the GENMOD Procedure 3 Středně pokročilý Classroom e-Learning
Feature Engineering and Data Preparation for Analytics 4 Expert Classroom Live Web Classroom
Exporting SAS Data Sets and Creating ODS Files for Microsoft Excel 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Exploring SAS Studio for SAS Programmers 3 Středně pokročilý e-Learning
Exploring Data with SAS Visual Analytics 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Experimentation in Data Science 3 Středně pokročilý Live Web Classroom e-Learning
Establishing Causal Inferences: Propensity Score Matching, Heckman's Two-Stage Model, Interrupted Time Series, and Regression Discontinuity Models Business Knowledge Series 3 Středně pokročilý e-Learning
DS2 Programming Essentials with Hadoop 4 Expert Live Web Classroom
DS2 Programming: Essentials 4 Expert Classroom Live Web Classroom
Discrete-Event Simulation with SAS® Simulation Studio New 1 Začátečník e-Learning
Discrete Choice Modeling Using SAS Software Business Knowledge Series 3 Středně pokročilý e-Learning
Development of Credit Scoring Applications Using SAS Enterprise Miner 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom e-Learning
Developing Applications with SAS/AF Software 3 Středně pokročilý e-Learning
Determining Power and Sample Size Using SAS/STAT Software 3 Středně pokročilý e-Learning
Designing the Database to Support SAS Marketing Automation Free e-learning 3 Středně pokročilý e-Learning
Designing, Tuning, and Maintaining SAS OLAP Cubes 0 No level e-Learning
Deep Learning Using SAS Software 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom
Decision Tree Modeling 4 Expert Live Web Classroom
Data Preparation on the SAS Viya Open Analytic Platform 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Data Integration for SAS Activity-Based Management 7.x 3 Středně pokročilý e-Learning
DataFlux Data Management Studio: Fast Track 4 Expert Classroom e-Learning
DataFlux Data Management Studio: Essentials 3 Středně pokročilý Classroom e-Learning
DataFlux Data Management Studio: Advanced 3 Středně pokročilý Classroom e-Learning
Credit Scorecard Development and Implementation Business Knowledge Series 4 Expert Classroom
Credit Risk Modeling Business Knowledge Series 3 Středně pokročilý e-Learning
Creating Stored Processes Using SAS 2: Additional Topics 3 Středně pokročilý e-Learning
Creating Stored Processes Using SAS 1: Essentials 2 Začátečník e-Learning
Creating Reports and Graphs with SAS Enterprise Guide 2 Začátečník Live Web Classroom e-Learning
Creating Information Maps Using SAS 0 No level e-Learning
Creating Business Intelligence for Your Organization: Fast Track 4 Expert Live Web Classroom e-Learning
Creating BI Dashboards Using SAS 0 No level e-Learning
Conjoint Analysis: Evaluating Consumer Preferences Using SAS Software Business Knowledge Series 3 Středně pokročilý e-Learning
Categorical Data Analysis Using Logistic Regression 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom e-Learning
Building and Solving Optimization Models with SAS/OR 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom
Bayesian Analyses Using SAS 4 Expert Classroom Live Web Classroom
Applying Survival Analysis to Business Time-to-Event Problems Business Knowledge Series 3 Středně pokročilý Classroom
Applied Clustering Techniques 4 Expert Classroom
Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner 3 Středně pokročilý Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analytics: Putting It All to Work Business Knowledge Series 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Advanced Statistical Modeling Using the NLMIXED Procedure 4 Expert Classroom e-Learning
Advanced Predictive Modeling Using SAS Enterprise Miner 4 Expert Classroom Live Web Classroom
Advanced Analytics in a Big Data World Business Knowledge Series 4 Expert Live Web Classroom e-Learning
Administering SAS Intelligence and Investigation Management 3 Středně pokročilý Live Web Classroom
Accessing SAS from Microsoft Office Applications 1 Začátečník e-Learning