Uwaga! Ze względu na zagrożenie związane z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów jak i pracowników SAS, wszystkie szkolenia kalendarzowe oraz dedykowane prowadzimy w formule Live Web z instruktorem na żywo, ale w wirtualnej sali. Zachęcamy również do zapoznania się z bezpłatną ofertą szkoleń w postaci e-learning do samodzielnej nauki. Do zobaczenia on-line!Rodzaje szkoleń:

Classroom   =   Stacjonarne
Live Web   =   Live Web
e-Learning   =   e-Learning

Znajdź kurs

Nazwa szkolenia Poziom szkolenia Rodzaj szkolenia
Administracja i architektura SAS 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Administracja platformą SAS9: administracja metadanymi 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Administracja platformą SAS9: administracja serwerami 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Administracja platformą SAS9: kompendium wiedzy 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administracja platformą SAS Viya 3.5 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administracja platformą SAS Viya 4 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administracja SAS Grid Manager 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Administrowanie aplikacjami SAS Office Analytics i SAS Enterprise Guide 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Advanced Analytics for IoT Using SAS Event Stream Processing 3 zaawansowany e-Learning
Advanced Topics for SAS Field Quality Analytics 6.3 3 zaawansowany e-Learning
AI and Machine Learning Professional 0 brak poziomu e-Learning
Analityka praktyczna w SAS Enterprise Miner 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analiza danych kategorycznych z wykorzystaniem regresji logistycznej 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analiza danych longitudinalnych o odpowiedzi dyskretnej oraz ciągłej 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analiza potrzeb szkoleniowych 0 brak poziomu Classroom
Analiza połączona: Ocena preferencji konsumentów w SAS Business Knowledge Series 3 zaawansowany e-Learning
Analiza przeżycia za pomocą modelu proporcjonalnego hazardu 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Analiza tekstu w SAS Text Miner 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analizy Bayesowskie 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analizy modeli mieszanych przy użyciu SAS 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Analytics: Putting It All to Work Business Knowledge Series 3 zaawansowany Live Web Classroom
Analytics Value Training 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
Analytics Value Training for Insurance 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
Anti Financial Crime - Applied Analytics Training 1 podstawowy Live Web Classroom
Budowa i rozwiązywania modeli optymalizacyjnych z SAS/OR 3 zaawansowany Classroom
Budowa i zarządzanie modelami oraz tworzenie decyzji biznesowych w SAS Viya 3 zaawansowany e-Learning
Budowa kart scoringowych w środowisku SAS Enterprise Miner 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Budowa procesów ETL: część 1 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Budowa procesów ETL: część 2 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Budowa procesów gotowych w SAS: część 1 2 średnio zaawansowany Classroom
Budowa procesów gotowych w SAS: część 2 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Creating Business Intelligence for Your Organization: Fast Track 4 ekspert e-Learning
Creating Information Maps Using SAS 1 podstawowy e-Learning
Creating Reports and Graphs with SAS Enterprise Guide 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Credit Risk Modeling Business Knowledge Series 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Credit Scorecard Development and Implementation Business Knowledge Series 4 ekspert Live Web Classroom
DataFlux Data Management Studio: Quality Knowledge Base 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
DataFlux Data Management Studio: tworzenie nowych typów danych w QKB 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Data Literacy Essentials Free e-learning 2 średnio zaawansowany e-Learning
Data Mining Techniques: Predictive Analytics on Big Data 3 zaawansowany e-Learning
Designing, Tuning, and Maintaining SAS OLAP Cubes 1 podstawowy e-Learning
Developing Applications with SAS/AF Software 3 zaawansowany e-Learning
Discrete-Event Simulation with SAS® Simulation Studio 1 podstawowy e-Learning
Eksportowanie danych i tworzenie plików ODS w formacie MS Excel 3 zaawansowany Live Web Classroom
Essential Data Analysis Using SAS Studio Tasks: A Point-and-Click Approach 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
Essential Functions of SAS Intelligent Decisioning 3 zaawansowany e-Learning
Essential Functions of SAS Intelligent Decisioning (5.x) 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Essentials of SAS Field Quality Analytics 6.3 2 średnio zaawansowany e-Learning
Establishing Causal Inferences: Propensity Score Matching, Heckman's Two-Stage Model, Interrupted Time Series, and Regression Discontinuity Models Business Knowledge Series 3 zaawansowany e-Learning
Experimentation in Data Science 3 zaawansowany e-Learning
Feature Engineering and Data Preparation for Analytics 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Forecasting Using SAS Software: A Programming Approach 4 ekspert Live Web Classroom
Fraud Detection Using Descriptive, Predictive, and Social Network Analytics Business Knowledge Series 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Getting Started with the Platform for SAS Business Analytics 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
Harmonogramowanie z użyciem narzędzia Platform Suite for SAS 3 zaawansowany Classroom
Instalacja i konfiguracja platformy SAS9 2 średnio zaawansowany Classroom
Instant Applications Using JMP Application Builder 2 średnio zaawansowany e-Learning
Introduction to Data Science 1 podstawowy Live Web Classroom
Introduction to Statistical Concepts Free e-learning 1 podstawowy e-Learning
Język makr: podstawy New 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Język makr: tematy zaawansowane New 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
JMP® Software: A Case Study Approach to Data Exploration 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
JMP® Software: Introduction to the JMP® Scripting Language 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
JMP Learning Subscription 2 średnio zaawansowany e-Learning
JMP Pro: Analyzing Curves and Profiles Using the Functional Data Explorer 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Pro Software: Exploring and Analyzing Patterns in Text Data 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Analysis of Dose-Response Curves 4 ekspert Live Web Classroom
JMP Software: Analyzing and Modeling Multidimensional Data 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: ANOVA and Regression 3 zaawansowany e-Learning
JMP Software: Classic Design of Experiments 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
JMP Software: Custom Design of Experiments 4 ekspert e-Learning
JMP Software: Designing and Building a Complete JMP Script 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Reliability Analysis for Non-repairable Systems 3 zaawansowany Live Web Classroom
JMP Software: Stability Analysis 3 zaawansowany e-Learning
JMP Software: Statistical Process Control 3 zaawansowany Live Web Classroom
Kompendium wiedzy: DataFlux Data Management Studio 3 zaawansowany Classroom e-Learning
Machine Learning Leadership and Practice – End-to-End Mastery Business Knowledge Series 1 podstawowy e-Learning
Modele oparte o drzewa decyzyjne w SAS Viya 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Modelowanie drzew decyzyjnych 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Modelowanie kosztów z wykorzystaniem SAS Cost and Profitability Management 8.1 2 średnio zaawansowany e-Learning
Modelowanie predykcyjne z użyciem regresji logistycznej 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Modelowanie predykcyjne z wykorzystaniem SAS In-Memory Statistics 3 zaawansowany Classroom
Modelowanie sieci neuronowych 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Modelowanie zmiennych dyskretnych w SAS Business Knowledge Series 3 zaawansowany e-Learning
Model regresji Poissona w procedurze GENMOD 3 zaawansowany e-Learning
Multilevel Modeling of Hierarchical and Longitudinal Data Using SAS Business Knowledge Series 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Net Lift Models: Optimizing the Impact of Your Marketing Efforts Business Knowledge Series 4 ekspert e-Learning
Network Analysis and Network Optimization in SAS Viya 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Obsługa SAS Demand-Driven Forecasting 2 średnio zaawansowany Classroom
Operations Research with SAS Optimization 4 ekspert e-Learning
Optimization Concepts for Data Science 3 zaawansowany e-Learning
Optimization Concepts for Data Science and Artificial Intelligence 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Pierwsze kroki z SAS In-Memory Statistics 3 zaawansowany Classroom
Podstawy modelowania szeregów czasowych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Podstawy programowania w języku SQL 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Podstawy UNIXa 2 średnio zaawansowany Classroom
Praca w SAS Enterprise Guide 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Praca w SAS Studio dla programistów 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Praca z aplikacją SAS Data Loader for Hadoop 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom e-Learning
Praca z danymi ORACLE w SASie 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Praca z SAS Viya Jobs 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Praktyczne metody klasteryzacji 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Predictive Modeling Using JMP Pro 4 ekspert Live Web Classroom
Probability Surveys 1: Design, Descriptive Statistics, and Analysis 4 ekspert Live Web Classroom
Procedury raportujące: raporty tabelaryczne 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Processing Database and PC File Data with SAS/ACCESS Software 3 zaawansowany Live Web Classroom
Profit-Driven Business Analytics Business Knowledge Series 4 ekspert e-Learning
Prognozowanie z użyciem Model Studio w SAS Viya 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Prognozowanie z użyciem rozwiązania SAS Forecast Server 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programming with SAS Risk Engine 2 średnio zaawansowany e-Learning
Programowanie w SAS: kompendium wiedzy do egzaminu SAS Base Programming 0 brak poziomu Classroom Live Web Classroom
Programowanie w SAS/IML 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS część 1: podstawy Free e-learning 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS część 2: techniki przetwarzania danych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS część 3: tematy zaawansowane 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
Programowanie w SAS za pomocą platformy SAS Grid Manager 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Projektowanie bazy danych do wsparcia SAS Marketing Automation Free e-learning 3 zaawansowany e-Learning
Przetwarzanie tekstu przy użyciu SAS 4GL 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Przetwarzanie w środowisku SAS Grid dla programistów 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Przygotowanie danych w SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Przygotowanie do egzaminu: SAS 9.4 Base Programming Performance-Based Exam 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Raportowanie w SAS Enterprise Guide i SAS Add-In for Microsoft Office 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Regression Methods Using SAS Viya 4 ekspert e-Learning
Retail Capability Academy 0 brak poziomu Live Web Classroom
Risk Modeling Add-on for SAS Visual Machine Learning: Using Credit Scoring Nodes 3 zaawansowany e-Learning
Robust Regression Techniques in SAS/STAT Business Knowledge Series 4 ekspert e-Learning
Rozszerzenie funkcjonalności SAS Enterprise Miner o własne węzły 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS/GRAPH: Podstawy 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS® Compliance Solutions: Overview 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS® Energy Forecasting Solution: Introduction Free e-learning 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS® Platform Administration: Hands-on Troubleshooting of SAS® 9.4 4 ekspert e-Learning
SAS Academy for Data Science: SAS Data Curation Professional 0 brak poziomu e-Learning
SAS Advanced Analytics Professional 0 brak poziomu e-Learning
SAS Anti-Money Laundering in SAS Viya: Administration 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Anti-Money Laundering in SAS Viya: Overview 1 podstawowy e-Learning
SAS Business Intelligence Reporting: Fast Track 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Business Rules Manager: Applications for Risk Solutions 3 zaawansowany e-Learning
SAS Business Rules Manager Usage 3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Collaborative Planning Workbench 5.2: Using the Solution 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Compliance Solutions 7.1: Introduction to Administration 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Contextual Analysis: budowa modeli 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Conversation Designer Essentials 1 podstawowy e-Learning
SAS Customer Intelligence 360 Learning Portal 0 brak poziomu e-Learning
SAS Data Governance: podstawy 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Data Integration Studio: kompendium wiedzy 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Demand-Driven Planning and Optimization 5.2: Solution Orientation 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Enterprise Guide: analiza wariancji, regresja i regresja logistyczna 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide 1: Budowa zapytań i raportowanie 1 podstawowy Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide 2: tematy zaawansowane 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Guide dla programistów SAS 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Enterprise Miner Integracja z językami Open Source 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Environment Manager: podstawy 2 średnio zaawansowany Classroom
SAS Event Stream Processing 1 podstawowy Classroom e-Learning
SAS Expected Credit Loss for CECL: Using the Solution 3 zaawansowany e-Learning
SAS Federation Server: dostęp i wirtualizacja danych firmowych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Financial Management: Financial Planning 3 zaawansowany e-Learning
SAS Financial Management: Financial Reporting 3 zaawansowany e-Learning
SAS Financial Management 5.6: Data Administration 4 ekspert e-Learning
SAS Forecast Analyst Workbench 5.2 : Using the Solution 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Fraud Framework: Administering Social Network Analysis 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Fraud Framework: Investigating Alerts Using Social Network Analysis 1 podstawowy e-Learning
SAS Fraud Management: Using Manager's Workbench 1 podstawowy e-Learning
SAS Fraud Management: Using SAS Rules Studio 1 podstawowy e-Learning
SAS Infrastructure for Risk Management: Solution Overview 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Intelligence and Investigation Management: Administration 3 zaawansowany e-Learning
SAS Intelligence and Investigation Management: Overview 1 podstawowy e-Learning
SAS Learning Conference 2021 - Americas 0 brak poziomu Live Web Classroom
SAS Learning Conference 2021 - EMEA 0 brak poziomu Live Web Classroom
SAS Learning Subscription 0 brak poziomu e-Learning
SAS Marketing Automation: administracja 3 zaawansowany e-Learning
SAS Marketing Automation: definiowanie zasobów dla kampanii marketingowych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Marketing Automation: Przejście na SAS 360 Engage: Direct Free e-learning 3 zaawansowany e-Learning
SAS Marketing Automation: tworzenie i uruchamianie kampanii typu "outbound" 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Marketing Automation: zaawansowana budowa kampanii marketingowych 3 zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Marketing Optimization: maksymalizacja efektywności kampanii 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Mentoring Services 0 brak poziomu Classroom
SAS Model Implementation Platform: przegląd rozwiązania 3 zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Office Analytics: Fast Track 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Office Analytics: Getting Started 1 podstawowy e-Learning
SAS Open Model Manager Usage 3 zaawansowany e-Learning
SAS Platform Administration: Getting Started Free e-learning 1 podstawowy e-Learning
SAS Programming for R Users Free e-learning 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: Administration 3 zaawansowany e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: definiowanie zasobów dla kampanii marketingowych 2 średnio zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Real-Time Decision Manager: tworzenie kampanii marketingowych 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Risk and Finance Workbench 3.2: Workshop 3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Risk Governance Framework: Solution Overview 0 brak poziomu e-Learning
SAS Risk Stratum: Data Preparation, Configuration, and Administration 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
SAS Risk Stratum: Solution Overview for CECL 3 zaawansowany e-Learning
SAS Risk Stratum for CECL: Workshop 3 zaawansowany e-Learning
SAS Solution Content for Stress Testing: Solution Overview 3 zaawansowany e-Learning
SAS SQL: metody i mechanizmy 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Strategy Management: Building and Managing a Scorecard Strategy 2 średnio zaawansowany e-Learning
SAS Visual Analytics: Transitioning from SAS 9 to SAS Viya 1 podstawowy Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics (SAS 9): administracja środowiskiem nierozproszonym 2 średnio zaawansowany Classroom
SAS Visual Analytics (SAS 9): administracja środowiskiem rozproszonym 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics (SAS 9): eksploracja danych i budowa raportów 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Analytics (SAS 9): kompendium wiedzy 3 zaawansowany Classroom
SAS Visual Analytics (SAS 9): przygotowanie danych 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Visual Analytics (SAS Viya): podstawy New 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics (SAS Viya): tematy zaawansowane New 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Analytics 1 for SAS9: Basics 1 podstawowy e-Learning
SAS Visual Analytics 2 for SAS9: Advanced 4 ekspert e-Learning
SAS Visual Analytics for SAS Viya: Fast Track 1 podstawowy Classroom
SAS Visual Investigator: budowa interfejsu 2 średnio zaawansowany Classroom e-Learning
SAS Visual Investigator: przegląd i analiza 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Statistics (SAS 9): Interaktywna budowa modeli predykcyjnych 3 zaawansowany Classroom
SAS Visual Statistics (SAS Viya): interaktywna budowa modeli predykcyjnych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Visual Text Analytics w SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: integracja z Python-em 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
SAS Viya: Overview for Beginners and SAS9 Users 2 średnio zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya: podstawy sieci neuronowych 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: programowanie 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: Uczenie maszynowe z wykorzystaniem Model Studio 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: Visual Data Mining i Machine Learning w SAS Visual Analytics 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya: zaawansowane uczenie maszynowe z wykorzystaniem Model Studio 4 ekspert Classroom Live Web Classroom e-Learning
SAS Viya administracja: podstawy 3 zaawansowany Classroom
SAS Viya administracja: tematy zaawansowane 4 ekspert Classroom
SAS Viya and Python Integration for Machine Learning 3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya and R Integration for Machine Learning 3 zaawansowany Live Web Classroom
SAS Viya Overview 1 podstawowy e-Learning
SAS Workflow Studio and Workflow Services 9.4 New 3 zaawansowany e-Learning
Social Network Analytics Business Knowledge Series 3 zaawansowany e-Learning
Solution Orientation for SAS Size Optimization 2 średnio zaawansowany e-Learning
Solution Overview for IFRS 9 on SAS Risk Stratum 2 średnio zaawansowany e-Learning
State Space Modeling Essentials Using the SSM Procedure in SAS/ETS 4 ekspert Live Web Classroom
Statistical Process Control Using SAS/QC Software 3 zaawansowany e-Learning
Statistical Thinking for Industrial Problem Solving Free e-learning 1 podstawowy e-Learning
Statystyka 1: wprowadzenie do analizy wariancji, regresji i regresji logistycznej Free e-learning 2 średnio zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Statystyka 2: analiza wariancji i regresja 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Statystyki wielowymiarowe do zrozumienia złożonych danych 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Strategie i koncepcje dla data scientistów i analityków biznesowych Business Knowledge Series 3 zaawansowany Live Web Classroom
Structural Equation Modeling Using SAS Business Knowledge Series 4 ekspert e-Learning
Summer Fast Track: Accessible Analytics 1 podstawowy Live Web Classroom
Summer Fast Track: SAS Advanced Programming 3 zaawansowany Live Web Classroom
Summer Fast Track: SAS Base Programming 1 podstawowy Live Web Classroom
Survival Data Mining: A Programming Approach Business Knowledge Series 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Survival Data Mining Using SAS Enterprise Miner Software Business Knowledge Series 4 ekspert e-Learning
System Tuning Using SAS Enterprise Session Monitor 2 średnio zaawansowany e-Learning
Techniki czyszczenia danych Business Knowledge Series 3 zaawansowany Live Web Classroom
Testowanie stacjonarności i inne tematy dotyczące szeregów czasowych Business Knowledge Series 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
The Magic of Compelling Reports and Visualizations with SAS 0 brak poziomu Live Web Classroom e-Learning
Time Series Feature Mining and Creation 3 zaawansowany e-Learning
Tobit oraz inne modele z ograniczoną zmienną zależną Business Knowledge Series 4 ekspert e-Learning
Tworzenie własnych zadań w SAS Studio Free e-learning 3 zaawansowany e-Learning
Uczenie głębokie z wykorzystaniem oprogramowania SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Uczenie maszynowe pod nadzorem z wykorzystaniem SAS Studio w Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Using SAS Forecast Server Procedures 3 zaawansowany Live Web Classroom
Using SAS Model Risk Management 3 zaawansowany e-Learning
Using SAS Pack Optimization 2 średnio zaawansowany e-Learning
Using SAS Risk Modeling 3 zaawansowany e-Learning
Using SAS Size Profiling 2 średnio zaawansowany e-Learning
Using SAS Software with AWS Free e-learning 3 zaawansowany e-Learning
Using SAS Tools for Profitability Performance Management 3 zaawansowany e-Learning
Using SAS to Put Open Source Models into Production 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Using SAS Viya REST APIs with Python and R 3 zaawansowany e-Learning
Using SAS Web Report Studio 1 podstawowy e-Learning
Using the SAS Risk Engine Interface 1 podstawowy e-Learning
Warsztaty SAS 0 brak poziomu Classroom
What's New with SAS Cost and Profitability Management 8.1 2 średnio zaawansowany e-Learning
Wizualizacja danych z użyciem SAS ODS Graphics 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Working with Models in SAS Risk Stratum 3 zaawansowany e-Learning
Wprowadzenia do metod statystycznych Data Science 3 zaawansowany Classroom e-Learning
Wprowadzenie do modułu SAS/ACCESS Interface to Teradata 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Wprowadzenie do pojęć statystycznych w SAS Enterprise Guide New 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Wprowadzenie do pojęć statystycznych w SAS Studio New 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Wprowadzenie do SAS 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Wprowadzenie do SAS Viya 1 podstawowy Classroom Live Web Classroom
Wybrane elementy z zakresu zaawansowanego programowania 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Wykorzystanie możliwości QKB w technologiach SAS 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Wykorzystanie technologii Hadoop w SASie 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Wysokowydajne przetwarzanie danych z CASL w SAS Viya 3 zaawansowany Live Web Classroom e-Learning
Wysokowydajne przetwarzanie danych z użyciem SAS DS2 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Wyznaczanie mocy testu oraz wielkości próby w SAS/STAT 3 zaawansowany e-Learning
Zaawansowana analityka w świecie Big Data Business Knowledge Series 4 ekspert Live Web Classroom e-Learning
Zaawansowane modelowanie predykcyjne w SAS Enterprise Miner 4 ekspert Classroom Live Web Classroom
Zaawansowane modelowanie statystyczne w procedurze NLMIXED 4 ekspert e-Learning
Zarządzanie danymi w Hadoop za pomocą Hive, Pig i SAS 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Zarządzanie i korzystanie z SAS Customer Intelligence Common Data Model Free e-learning 3 zaawansowany e-Learning
Zarządzanie modelami analitycznymi w SAS Model Manager 14.2 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom
Zarządzanie modelami w SAS Viya 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom e-Learning
Zarządzanie platformą SAS9 za pomocą SAS Environment Managera 3 zaawansowany Classroom Live Web Classroom