Print the DATA set.


proc print data=sashelp.class(obs=4);
run;